Шинээр орсон бичлэгийн жагсаалт

11

210223

“Бичлэг”-“Хүнсний ногоо-1” – “Төмс”

Выращиваем картошку в покрышках. Наш опыт.

Төмсийг хуучин дугуйны хаймарт ургуулах

12

210224

“Бичлэг”-“Хүнсний ногоо-1” – “Улаан лооль”

“Бичлэг”-“Үрслэг”

ТОМАТЫ РАСТУТ В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ ! НОВЫЙ МЕТОД

Улаан лооль 2 дахин түргэн ургана! Шинэ арга

13

210225

“Бичлэг”-“Хүнсний ногоо-1” – “Төмс”

ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОШКИ В МЕШКАХ 2017

Төмсийг шуудайд ургуулах

14

210226

“Бичлэг”-“Хүнсний ногоо-1” – “Төмс”

ONLY AT SUCH PLANTING THE POTATO

WILL BE 10 TIMES MORE! SUPER METHOD

Зөвхөн ингэж тариалахад төмс 10 дахин их гарна

15

210227

“Бичлэг”-“Хүнсний ногоо-1” – “Төмс”

УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ – ВЕДРО С КУСТА.

ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОШКИ В ЯЩИКЕ

Бутнаас – хувин ургац. Төмсийг хайрцагт ургуулах

16

210228

“Бичлэг”-“Хүнсний ногоо-1” – “Төмс”

РЕКОРДНЫЙ урожай картошки – 13 кг С КУСТА.

Выращивание картофеля в ящике

Бутнаас 13 кг авсан рекорд ургац. Хайрцагт ургуулах

17

210301

“Бичлэг”-“Хүнсний ногоо-1” – “Шар лууван”

ПОСЕВ МОРКОВИ БЕЗ ПРОРЕЖИВАНИЯ И ПРОПОЛКИ.

СЕКРЕТ МУДРЫХ ОГОРОДНИКОВ

Шар лууванг цөөлөлтгүй ба зэрлэг зулгаалтгүй ургуулах. Ухаалаг тариаланчдын нууцаас

18

210302

“Бичлэг”-“Хүнсний ногоо-1” – “Шар лууван”

НЕ ВЫРАЩИВАЙТЕ МОРКОВЬ В ЯИЧНЫХ ЛОТКАХ! ПОСМОТРИТЕ ЧТО С НЕЙ СЛУЧИЛОСЬ

Лууванг өндөгний картонон саванд ургуулаад хэрэггүй!

Юу болсоныг нь хар даа

19

210303

“Бичлэг”-“Хүнсний ногоо-1” – “Амтат чинжүү”

“Бичлэг”-“Үрслэг”

Palánta kiültetés aranyszabálya

Үрслэг суулгах алтан дүрэм

20

210304

“Бичлэг”-“Хүнсний ногоо-1” – “Хүрэн манжин”

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ СВЕКЛЫ! КАК Я САЖАЮ СВЕКЛУ - ВСЕ СЕКРЕТЫ

Хүрэн манжингийн их ургац! Хэрхэн суулгах – бүх нууц