ONLY AT SUCH PLANTING THE POTATO WILL BE 10 TIMES MORE! SUPER METHOD

Зөвхөн ийм тариалалтын үед төмс 10 дахин их байна! Супер арга

00:07

Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите

видео с канала “Полезное ТВ”.

В этом видео я хочу

поделиться с вами

00:11

с отличным способом

выращивания картофеля,

при посадке которого,

если будете соблюдать

всех советов, которые

00:17

я буду вам давать, и они

же будут как и правила

для выращивания

картофеля таким

способом, то тогда

00:23

в конце года вас ожидает

очень крупный урожай.

Бүгдэд нь мэнд хүргэе,

хүндэт найзууд аа! Та нар

“Хэрэгцээт ТВ” сувгаас видео үзэж байна.

 

Энэ видеод би та нартай

төмс суулгах

онц сайн аргыг хуваалцах

гэсэн юм.

 

Хэрэв миний

өгөх зөвлөмжийг бүрэн

дагаж (тэдгээр нь бас

ийм аргаар ургуулахад

ашиглах дүрэм болж

байгаа)

 

суулгавал

жилийн эцэст маш их

ургац таныг хүлээж

байгаа.

Причём, картофель не

будет поражён таким

вредителем

00:30

как “проволочник”. В

Украине его называют

“дротянка”, потому что

картофель не будет

собственно находиться в

земле.

00:37

Думаю, многие из вас уже

начинают догадываться,

что это будет за способ.

А собственно,

высаживаться картофель

00:43

будет под солому. Но есть

определённая технология,

которую нужно

соблюдать. Иначе,

картофель нормально

Дашрамд дурьдахад,

проволочник” (Украинд

үүнийг “дротянка” гэдэг)

мэтийн хортонд төмс

өртөхгүй,

 

яагаад гэвэл үнэндээ

газарт байрлахгүй учраас.

 

Та нарын нэлээд нь энэ

ямар арга болох талаар

тааварлаж эхэлсэн гэж

бодож байна.

 

Ерөнхийдөө, төмсийг

сүрлэн дор суулгах болно.

 

Гэхдээ дагаж мөрдөх

онцгой технологи бий.

Эс

бөгөөс төмс зохих ёсоор

ургахгүй.

00:49

не вырастет. А именно, не

будет много клубней или

клубни будут маленькие.

А сейчас я вам всё покажу.

Но предварительно

00:55

хочу сказать, что под

соломой всё растёт

обалденно. Если

нормальный давать слой.

Как видите здесь у меня

01:00

растёт чеснок, который я

поливаю раз в 4 дня и

влага нормально

держится. Дальше

морковь – уже начала

01:07

просыпаться. А ещё – на

последних грядках растет

отличная клубника,

потому что она растет

постоянно

01:13

во влажной почве.

Юу гэвэл, олон мөчир

гарахгүй, эсвэл булцуу нь

жижгэрнэ.

Одоо би та нарт бүгдийг

харуулъя.

 

Гэхдээ урьдчилаад

хэлэх зүйл гэвэл – сүрлэн

дор бүх юм балмагдмаар

мундаг ургана.  Хэрэв

хангалттай давхрага

үүсгэвэл.

Энд сармис ургаж байна.

Харагдаж байгаа биз?

Сармисыг би 4 өдөрт нэг

удаа услахад чийг нь

давгүй сайн тогтодог.

Цаашлаад, шар лууван

нойрноос сэрж эхэлж

байна.

 

Нэмээд – тэр эцсийн

эгнээнд онцсайн

гүзээлзгэнэ ургаж байгаа,

яагаад гэвэл тэр чийгтэй

хөрсөнд үргэлж ургадаг.

Тоже самое будет

происходить и с

картофелем. В первую

очередь, что нужно

сделать, для того

01:18

чтобы высаживать

картофель, подберите

хороший посадочный

материал. Он должен

быть уже проросший,

01:24

чтобы точно понимать –

будет ли толк с этого

картофеля или нет. Этот

картофель не годится для

посадки.

01:29

Затем, при помощи

лопаты сделаю небольшое

углубление в почве.

Такого размера, чтобы

ваша картофелина туда

01:36

полностью влезла и

скрылась под землёй.

Сверху как раз, чтобы

оставались только

проростки. Но так как

01:43

на картофеле проростки

растут со всех сторон, то

большую часть

проростков мы оставляем

еле-еле прикрытыми.

Үүнтэй ижил зүйл

төмсний хувьд бас

тохиолдоно.

 

Нэгдүгээрт, төмс

суулгахын тулд

суулгалтын сайн материал

олж авах хэрэгтэй.

 

Тэр нь соёолчихсон байх

шаардлагатай. Ингэснээр,

ийм төмс тарих юм уу,

хэрэггүй юу, үр дүн гарах

уу үгүй юу гэдгийг мэдэх

нь чухал.

 

Ийм төмс

суулгалтад тохирохгүй л

дээ.

Дараа нь, хүрзний

тусламжтай хөрсөнд том

биш хонхорхой хийнэ.

 

Танай бондгор төмс тийш

бүхлээрээ ороод газар

доогуур нуугдаад авах

хэмжээтэй байна.

 

Дээр нь яг соёо нь гарч

таарсан байх.

Гэхдээ

төмсөн дээр соёонууд бүх

талаас нь ургадаг учир

ихэнхийг нь шороогоор үл

ялиг хучаад орхино.

01:49

Ну, а какая сейчас попадёт

– та прикроется полностью

землей. Но не так как при

стандартной посадке, что

картофель

01:54

высаживается на большую

глубину. Минимальное

расстояние между

картофелем должно

составлять около

02:01

10-15 см. Но и тогда

расстояние между

рядками должна

составлять около 30 см.

Также, если вы знаете, что

у вас есть

02:09

такой вредитель как

“проволочник”,  то можно

будет в лунке добавить

золу. Также это поможет

вашему картофелю

02:15

лучше развиваться

 

Одоо яахав, аль нь

тааралдах нь уу – тэр нь

хөрсөөр бүрэн хучигдана.

 

Гэхдээ том гүнд хийдэг

стандарт суулгалттай

адилгүй.

 

Төмс хоорондын хамгийн

бага зай нь 10-15 см байна.

 

Энэ тохиолдолд мөр

хооронд 30 см байх ёстой.

 

Мөн, хэрэв та нар

проволочник” хэмээх

хортон сүйтгэгч байгааг

мэддэг бол нүх рүү үнс

нэмээд хийж болно.

 

Түүнчилэн, энэ нь

төмсөнд сайн ургахад

туслана.

Я же в прошлом году

практически избавился,

расставляя специальные

приманки для проволочника.

02:21

Видео есть у меня на

канале (либо будет здесь

в правом верхнем углу,

зайдите посмотрите).

Затем, после

02:26

размещения в лунках

картофеля мы его

присыпаем не трамбуя

землю, чтобы не отломать

прирост. Но затем,

02:33

собственно главный

ингредиент, назовем его

так. Нужно укрыть

толстым слоем соломы.

Толстый слой, имеется в

виду,-

02:40

хотя бы как минимум

сантиметров 10.

Это для первичного

покрытия сверху

картофеля.

Би ноднин жил ерөнхийд

нь зайлуулж орхисон,

проволочник”-д тусгай

өгөөш тавьж өгч байгаад.

 

Миний суваг дээр видео

байгаа (эсвэл энд баруун

дээд өнцөгт гарч ирнэ,

ороод үзээрэй).

 

Дараа нь, төмсийг

нүхэнд байрлуулсаныхаа

сүүлээр шороогоор асгаж

өгнө, дагтаршуулаад

хэрэггүй – нялх мөчрийг

хугалчихаж мэднэ.

 

Тэгээд

дараа нь, –

чухам гол хольц (ингээд

нэрлэчихъе).

 

Сүрэлний зузаан

давхаргаар хучих

хэрэгтэй.

Зузаан давхарга

гэдэг нь

ядахнаа наанадаж 10 см.

Энэ бол төмсөн дээрхи эхний хучилт.

Затем по мере роста,

02:48

когда ботва картофеля

будет расти, вам нужно

будет пополнять солому

на грядках, так как она во-первых

02:53

может немножко

улетучиваться, может её

ветер сдуть, также сама по

себе солома она перегнивает.

03:01

И поэтому, тоже её нужно

будет пополнять. Но тем

самым, что она

перегнивает, она

обогащает почву макро и

03:07

микроэлементами. Там

нормально потом

развивается микрофлора,

из-за которой тоже

увеличивается

урожайность

03:13

с вашей почвы. Так что,

солома ещё выступает у

нас в виде восстановителя

плодородности почвы.

Дараа нь дээшээ өсөж

ургах хэрээр,

төмсний бут ургах үед та

нар эгнээнүүдэд сүрэл

нэмж дүүргээд байх юм,

учир нь, нэгдүгээрт, сүрэл

хийсээд явчихдаг, салхи

түүнийг үлээчихнэ,

тэрчлэн сүрэл өөрөө

аяндаа ялзмагтах болно.

 

Тиймээс, түүнийг мөн

нэмж дүүргэх болдог.

 

Харин ялзмагтсанаараа

тэр нь хөрсийг макро ба

микро элементээр

баяжуулна.

 

Тэнд дараа нь ашигтай

бичил биетүүд өсөх

боломж бүрдсэнээр танай

хөрснөөс авах ургац мөн

нэмэгдэнэ.

 

Тийм учир, сүрэл бол

бидний хувьд хөрсийг

сэргээгч маягаар үйлчилж

байгаа.

Конечно же, после того как мы

03:19

полностью разложили

всю солому, делаем

обильный полив, чтобы

солома прижалась и стала

влажной. Так она

03:25

будет плотнее держаться

на картофеле. Ещё как

вариант, можно солому

изначально замочить в

бочке или

03:31

либо в какой-то большой

ванне, чтобы она уже

была влажной. И её легче

будет раскладывать

сверху. Тогда она точно не

03:36

будет улетать. Ну, а

дальше, если будете

подписываться на мой

канал, то конечно же, вы

не пропустите

03:41

выход остальных видео и

обзоров моей грядки с

картофелем под соломой.

Мэдээж, сүрлийг бүгдийг

тарааж тавьсаны дараа

хангалттай их усалгаа

хийнэ. Ингэхэд сүрэл

наалдаж өгнө, мөн

чийгтэй болно. Ийм

маягаар тэр

илүү баттай төмсөн дээр

тогтох юм. Өөр нэг

хувилбар

хэлбэрээр – сүрлийг

эхнээс нь торх юм уу эсвэл

ямар

нэгэн томоохон онгоцонд

урьдчилан чийгшүүлж

болно.

 

Тэгвэл дээрээс тарааж

тавилахад хялбар байна.

Энэ тохиолдолд тэр ёстой

яавч нисэж хийсэхгүй.

 

За, цаашид, хэрэв миний

сувагт бүртгүүлээд байвал,

мэдээж, та нар миний

сүрэл дор ургуулах

төмсний талбайн бусад

видео гарахад алдаж

хоцрохгүй үзнэ.

Но собственно из-за чего

будет увеличиваться

03:48

урожайность картофеля?

Картофель растет не на

самом клубне, а

завязывается на ботве.

Не буду вдаваться в

03:53

научные термины. И вот

смотрите, если у вас почва

очень уплотненная, то

соответственно и

картофель плохо

03:59

будет развиваться. А в

соломе картофелю места

хоть разгуляйся. И

поэтому, клубни будут

крупными, чистыми

04:05

и ровными. Это тоже один

из огромных плюсов.

Также, при таком способе посадки

04:11

картофеля отпадает

нужда в прополке. Так под

таким слоем соломы не растёт бурьян.

И во-вторых, не нужно

04:17

будет окучивать.

Үнэндээ юунаас болж

төмсний ургац нэмэгдэх

билээ?

Төмс бол яг

булцуун дээр биш харин

ишинд зангирч ургадаг.

 

Шинжлэх ухааны нарийн

тодорхойлолтод автаад

яахав.

Ингээд хар даа,

хэрэв танай хөрс маш их

нягтралтай бол, үүнээс

үүдээд төмс ч бас муу

хөгжинө. Харин сүрэл

дотор зугаалаад авсан ч

талбай хангалттай.

 

Тиймээс, булцуунууд том,

цэвэрхэн, бас жигдхэн.

Энэ чинь бас л нэг аварга

том нэмэх тэмдэг юм.

Мөн ийм аргаар төмс

суулгахад

зэрлэг зулгаах шаардлага

гарахгүй юм. Ийм

давхарга бүхий сүрэлний

доор элдэв өвс ургадаггүй.

 

Хоёрдугаарт, маналт хийх

хэрэгцээгүй.

Окучивание будет

производиться

подкладыванием соломы

по мере её перегнивания и

улетучивания.

04:23

Вот и будет окучивание.

Так друзья, если это видео

Вам понравилось

обязательно поставьте

лайк. Не забудьте

04:29

поделиться этим видео с

друзьями.

А также подписывайтесь

на мой канал, чтобы не

пропускать

04:33

выход новых видео. Я вам

желаю удачного дня, до

встречи в новых видео.

Маналтыг сүрэл хийсэх,

ялзмагтахын хэрээр нэмж

тавьж өгөх маягаар хийнэ.

Энэ л маналт болно.

 

Ингээд, найзууд аа, хэрэв

энэ видео та нарт

таалагдсан бол лайк

заавал тавиарай.

Найз нартайгаа

хуваалцахыг мартуузай.

 

Мөн шинэ видео гарахад

мэдэлгүй өнгөрөөхгүйн

тулд миний сувагт

бүртгүүлээрэй.

 

Аз тохиосон өдөртэй

золгон учрахыг хүсэн

ерөөе, шинэ видео үзэж

уулзатлаа баяртай.