ПОСЕВ МОРКОВИ БЕЗ ПРОРЕЖИВАНИЯ И ПРОПОЛКИ. СЕКРЕТ МУДРЫХ ОГОРОДНИКОВ

Шар лууванг цөөлөлт хийхгүй, зэрлэг зулгаахгүйгээр ургуулах. Ухаалаг тариаланчдын нууцаас

00:05

всем привет дорогие друзья вы смотрите

00:08

видео с канала полезное ТВ

00:09

а в этом видео я покажу вам обалденный

00:11

способ посева семян моркови

00:13

который вы точно полюбите выбрав его вы

00:15

забудете что такое прополка и

00:17

прореживание

00:18

но для начала семена моркови нужно

00:20

подготовить подробное

видео уже выходила

00:22

у меня на канале

Бүгдэд нь мэнд хүргэе,

эрхэм найзууд аа,

 

Та нар “Хэрэгтэй ТВ”

сувгаас видео үзэж байна.

 

Энэ видеод би та нарт

луувангийн үр суулгах

саак арга харуулъя.

 

Та нар энэ яг таалагдана.

Үүнийг сонгож аваад та

бүгд зэрлэг зулгаах ба

цөөлнө гэж юу байдгийг

мартах болно.

 

Харин эхлээд луувангийн

үрийг бэлтгэх хэрэгтэй.

 

Тодорхой видео миний

суваг гарчихсан байгаа.

но сейчас вкратце вам

00:24

расскажу как видите я взял небольшой

00:27

контейнер на дно уложил в два слоя

00:29

туалетную бумагу а сверху положил

00:31

тряпочку все разровнял и полил водой

00:35

затем на влажную тряпку

00:36

рассыпаю семена равномерным слоем

00:39

затем плотно затягиваю контейнер стреч

00:42

пленкой и проделываю

несколько отверстий

00:46

чтобы лишняя влага выходила и не

00:48

скапливался поверху конденсат и ставлю в

00:51

теплое темное место на проращивание

00:53

и уже на четвертый день мы получаем вот

00:57

такие красивые проростки

Гэхдээ одоо товчхон

тануусад яриад өгъе.

 

Би нэг том биш сав аваад

ёроолд нь ноолийн цаасыг

2 үеэр тавиад дээрээс нь

даавуу дэвссэн.

 

Бүгдийг тэгшлээд усалсан,

тэгээд чигтэй даавуун

дээр үрийг жигдхэн үеэр

тараачихаад, дараа нь

суналттай нийлэг

хальсаар татаж ороогоод

хэдэн нүх гаргалаа.

 

Ингэхэд илүүдэл ус

конденсаци болж

хуримтлагдахгүй

гадагшлах болно.

 

Савыг

харанхуй дулаан газарт

байршуулахад ургаж

эхлэх бөгөөд ердөө 4

өдрийн дараа ийм гоё

соёолоод ирнэ.

вы можете

01:00

видеть что не на всех семенах они есть

01:02

но главное что все семена набухли а вот

01:05

эти как раз таки с мелкими корешками мы

01:07

сейчас и будем высаживать

01:09

а остальные потом помещаем снова в

01:12

теплое темное место для дальнейшего

01:15

проращивания затем нам

потребуются лотки

01:18

из под яиц и в них нужно сделать вот

01:20

такие отверстия

 

Бүх үр цухуйгаагүйг та нар

харж байна, гэхдээ гол нь

бүх үр хөөгөөд ирчихсэн.

 

Эдгээр бяцхан

үндэсхэнтэй хэдийг бид

одоо суулгах болно.

 

Бусдыг нь харанхуй газарт

дулаан үргэлжлүүлэн

ургахаар буцааж тавъя.

 

Дараа нь бидэнд өндөгний

цаасан сав хэрэгтэй.

 

Ийм

нүх гаргаад авъя.

01:21

сделать это очень просто при помощи

01:23

обычных ножниц

01:25

но не срезать дно так не пойдёт а нужно

01:28

просто брать прокалывать и прокручивать

01:30

ножницами таким

образом мы очень быстро

01:33

делаем отверстие чтобы морковь по мере

01:35

роста легко росла в глубь можете не

01:38

волноваться что она будет расти корявой

01:40

якобы

01:41

вот этот картон по бокам будет не давать

01:44

ей расти ровно

Үүнийг хийхэд маш

хялбар.

 

Ердийн хайчны

тусламжтай, гэхдээ

ёроолыг нь тайрах биш,

харин зүгээр л нүхлээд

явчихна.

 

Хайчаараа ийм маягаар

эргүүлэхэд бид маш

хурдан нүх гаргачихна.

 

Лууван томрохоороо цааш

гүн рүү ургах боломжтой.

 

Лууван тэгш биш яажиг

саажиг ургана гэж санаа

зовох хэрэггүй.

 

Хажуугаар

байгаа энэ картон нь тэгш

ургахад саад болно гэж

үгүй.

не друзья когда мы поместим уже

01:47

на постоянное место жительства

01:49

эти поддоны то тогда можете знать при

01:52

поливах

01:53

эта бумага размякнет ее легко прорвет в

01:57

стороны морковь и также еще несколько

01:59

плюсов выращивания в яичных лотках во

02:02

первых что расстояние между морковью

02:04

будет одинакова во вторых влага будет

02:06

дольше удерживаться из-

за самого картона

02:09

в третьих мы будем сеять по одной

02:12

морковки в каждую

ячейку и прореживание

02:14

нам не нужно будет так как мы будем сеять

02:16

пророщенные семена и всходы будут

02:18

стопроцентные

Үгүй ээ, найзууд аа.

 

Бид

байнгын оршин суух

газарт нь шилжүүлсэний

дараа энэ ёроолд байгаа

картоны хэсэгүүд усалгаа

хийсний дараа зөөлрөөд

ирнэ.

 

Лууван томрохдоо

хялбарханаар үүнийг тал

тал тийш нь тас татаад

явчихна.

 

Үүнээс гадна, ийм цаасан

саванд ургуулахын  бас

хэдэн давуу тал байна.

 

1 дүгээрт, лууван

хоорондын зай ижилхэн.

2-рт, картон саванд чийг

удаан тогтож үлдэнэ. 3-рт,

бид нүх бүхэнд

луувангийн үрслэгийг нэг

нэгээр суулгана.

 

Тиймээс,

дараа нь цөөлөх

шаардлага гарахгүй,

100%-ийн ургалтыг өгнө.

02:19

и

последний четвертый плюс заключается в

02:22

том что никаких сорняков не будет так

02:24

как под таким плотным картоном

02:26

никакой сорняк не пробьется а так как

02:29

сеять семена я буду в покупной грунт

02:31

который перемешан один

к одному с песком

02:34

и с кокосовым субстратом чтобы увеличить

02:37

его объем и не было так сильно затрат на

02:39

как видите он рыжеватый кокоса у

02:41

субстрата здесь много

02:43

а служит он для того чтобы почва была

02:45

еще более рыхлая и лучше удерживала

02:47

влагу

 

Сүүлчийн буюу 4 дэх сайн

тал нь – ийм зузаан картон

цаасан дундуур ямар ч

зэрлэг нэвтлэж цухуйж

гарахгүй.

 

Би үрийг худалдаж авсан

хөрсөнд суулгана.

 

Энд 1:1

харьцаагаар элс ба далд

модны самар кокосны

орцтой тэжээлийг хольж

өгсөн байгаа.

 

Хольц нь

хөрсний хэмжээг

нэмэгдүүлнэ, энэ шаргал

туяатай ихээр орсон

байна.

 

Мөн хөрсийг илүү

сийрэг болгох ба чийг

тогтоох чадвар сайтай.

 а морковь влагу очень сильно любит

02:50

почву как увидели я насыпал с центра и

02:52

разравниваю по сторонам обязательно

02:55

пальцами хорошенько в каждую ячейку

02:57

вдавливаете грунт и утрамбовывает и его

03:01

таким образом семена потом глубоко не

03:04

провалятся так как семена моркови нужно

03:06

сеять поверхностно не глубже одного

03:08

сантиметра

Лууван чийглэг орчинд их

дуртай шүү дээ. Та нарын

харж байгаагаар, би төв

хэсэгт асгаж өгөөд хажуу

тийш нь тэгшлээд

явчихаж байна.

 

Хуруугаар

заавал сайтар нүх болгонд

хөрс рүү дарж

дагтаршуулна.

 

Ингэхэд үр цаашаа гүн рүү

нэвтэрч орохгүй. Лууванг

өнгөн хэсэгт 1 см-ээс

холгүй гүнд суулгах нь

зүйтэй.

03:09

что собственно сейчас я вам и покажу но

03:12

предварительно нужно сделать отверстие

03:14

для посева семян а нужно и сделать на

03:18

глубину не больше 1 сантиметра таким

03:21

образом мы получим быстрые всходы и

03:23

делать отверстия можно как при помощи

03:25

пальца а также взять какую-нибудь

03:28

палочку в диаметре сантиметр и

03:30

проделывать ей отверстия затем при

03:32

помощи пинцета либо же обычные

03:34

зубочистки так как семена

03:36

влажные и они легко будут зубочистки

03:38

прилипать можно будет

осуществлять посев

03:41

вы уже сами выберете чем вам удобно

Үүнийг би харуулаад өгнө,

гэхдээ урьдчилаад суулгах

нүхнүүд гаргах хэрэгтэй.

 

Үүнийг 1 см-ээс илүүгүй

гүнд хийнэ.

 

Ингэснээр,

ургалт түргэснэ.

 

Нүхийг хуруугаараа эсвэл

сантиметр орчимын

модны тусламжтай гаргаж

болно.

 

Тэгээд пинцет эсвэл

ердийн шүд цэвэрлэгчийн

тусламжтай – үрнүүд

чийгтэй учир шүдний

чигчлүүрт наалдаад

суулгалт хийх боломжтой.

 

Та нар аль эвтэйхэнийг нь

өөрсдөө сонгоно биз ээ.

03:43

и раскладываем по одной

проросшей семечки

03:46

в каждую лунку и кладем корешком так как

03:50

беленький это корешок вниз а самим

03:52

семенем вверх чтобы не получить долгие

03:56

всходы

03:56

либо же плохие будут всходы а теперь

03:59

нужно все притрусить снова почвой либо

04:02

же натянуть ее из боков в саму лунку

04:05

чтобы не загубить

04:06

семена на глубину больше 1 сантиметра

04:09

уплотняем почву чтобы был лучше контакт

04:13

почвы с семенами

 

Ингээд, соёолсон үрийг

нэг нэгээр нь нүх болгонд

хийхдээ цагаан өнгөтэй

цухуйсан үндэсхэнийг

доод талд, үрийн хэсгийг

– дээд талд нь

байршуулаарай.

 

 

Эс бөгөөс цухуйлт

удааширч мэднэ.

 

Одоо хөрс дахин цацаад

өгнө, эсвэл хажуунаас

хамаад нүх рүү хучилт

хийнэ.

 

Ингэхдээ, үрийг 1 см-ээс

доош гүнд оруулчихгүй

байхаар хөрсийг

дагтаршуулахад үр ба хөрс

хоорондоо илүү наалдаж

авцалдана.

 и осуществляем легкий

04:15

полив непосредственно по местам или так

04:18

сказать по рядам где были

посеяны семена

04:20

весь картона мочить вам не придется

04:23

затем эти яичные лотки с посеянными

04:26

семенами

04:27

мы берём и выкладываем в том месте где

04:29

вы хотите выращивать морковь

04:30

предварительно выбрав почву на том

04:33

участке

04:33

на глубину лотка чтобы лоток опустить

04:36

вниз и следите чтобы почва в лотках не

04:39

пересыхала а для этого нужно делать

04:41

частые поливы

04:42

чтобы получить быстрые всходы

 

Хөнгөн маягаар усалгааг

үр суулгасан хэсэгтээ буюу

яг эгнээнд тааруулж

хийнэ.

 

Картоныг бүхэлд нь

норгох шаардлагагүй.

 

Сүүлээр нь үр суулгаастай

эдгээр өндөгний цаасан

савыг лууван ургуулах

хүсэлтэй байгаа газартаа

аваачаад тарааж тавих

болно.

 

Картон савыг байршуулах

хөрсийг савны хэмжээгээр

бэлдээд гүнийг нь

тохируулсан байна.

 

Савны ойр хавьд хөрс

хатахгүй байхын тулд үе

үе услаж байхаа

мартуузай.

 

Тэгвэл ургац ч

түргэн байх болно.

либо

04:44

создайте как в моем случае я все это

04:47

оставляю в теплице

04:48

чтобы получить быстрые всходы а затем

04:51

уже вместе с зелеными ростками я вынесу

04:54

в огород и высажу

04:56

их в нужное место а если теплица нет

04:58

сделать и временный парник а если это

05:01

видео вам понравилось обязательно

05:02

поставьте лайк не забудьте поделиться им

05:04

в соц сетях с друзьями а также

05:05

подписывайтесь на мой канал чтобы не

05:07

пропускать выход новых

видео я вам желаю

05:09

удачного дня до встречи в следующем

05:11

видео пока

Эсвэл миний энүүн шиг

нөхцөл бүрдүүлээрэй. Би

ургац хурдлуулахын тулд

энэ бүгдийг хүлэмжинд

байршуулдаг. Тэгээд

ногоон үрслэгтэй болсон

цагтаа тариалах талбайдаа

гаргаад хэрэгтэй газарт нь

суулгаж байгаа.

 

Хэрэв хүлэмж байхгүй бол

түр хугацаанд дулаан

дарлага ч байсан болно.

Видео таалагдсан бол

“лайк” тавиарай.

 

Найзуудтайгаа нийгмийн

сүлжээнд хуваалцахаа бас

битгий мартаарай.

 

Шинээр гарах видеог

мэдэлгүй өнгөрүүлэхгүйн

тулд миний сувагт

бүртгүүлээрэй.

 

Та бүгдэд аз хийморьтой

өдрийг хүсъе, дараагийн

видеод уулзатлаа,

баяртай.