РЕКОРДНЫЙ урожай картошки - 13 кг с куста. Выращивание картофеля в ящике

Төмсний ургац рекорд эвдэв – бутнаас 13 кг. Төмсийг хайрцагт суулгах

00:02

Урожай картофеля, который сейчас перед

00:04

вами, был собран с одного куста. Куст

00:07

выращивался в ящике без дна. Такой

00:10

эксперимент мы проводили уже четвертый

00:12

год. Но урожай каждый год разный, хотя

00:14

сорт один и тот же. В этом году мы хотим

00:17

побить собственный рекорд 2017 года.

В 2017

году мы выкопали

одиннадцать с половиной

00:23

килограмм с куста. В этом

году у нас сорт тот

же, даже ящик тот же. Сейчас будем

00:30

разбирать, но и смотреть – что получилось.

Таны өмнө одоо байгаа

төмсний ургацыг ганц

бутнаас хураан авсан юм.

Бутыг ёроолгүй хайрцагт

ургуулсан.

 

Ийм туршилтыг бид 4 дэх

жилдээ хийж байна.

Хэдийгээр нэг л сортыг

тариалдаг ч  ургац жил

бүр өөр байдаг.

 

Энэ жил бид 2017 онд

хүрсэн өөрийн рекорд

амжилтыг эвдэхийг хүсэж

байгаа.

 

2017 онд бид 11.5 кг-ийг

нэг бутнаас ухаж авсан.

Энэ жил сорт нь мөн адил,

хайрцаг ч яг хэвээрээ.

Одоо задалж юу болсоныг

үзъе.

00:33

Ботва картофеля имеет незначительное

00:36

поражение

фитофторозом. Куст может расти

00:39

еще, но для этого нужно было поливать. Но

00:43

дождей нет давно.

00:44

И мы не поливали,

наверное, уже три недели

00:46

или больше, так как планировали убрать

00:49

урожай еще в конце сентября.

00:51

Обычно, в это время в

нашем климате первые

заморозки.

Төмсний мөчир навч нь

фитофторозод үл ялиг

өртсөн байна.

Бут цаашид

ч ургах боломжтой.

Гэхдээ

үүний тулд услах хэрэгтэй.

Гэтэл бороо ороогүй удаж

байна.

 

Бид ч услаагүй уджээ.

Магадгүй, 3 юм уу түүнээс

ч илүү долоо хоног, яагаад

гэвэл ургацаа 9-р сарын

сүлээр хураая гэж бодож

байлаа.

Гол төлөв энэ үеэр манай

орон нутгийн цаг уурын

нөхцөлд анхны хяруу

унадаг.

00:57

Сейчас я обрезаю ботву. Забыл сказать.

01:00

Сегодня – 1 октября 2020

года, Подмосковье.

01:05

Хочется поставить ящик так, чтобы

01:08

зрителям уборка картошки была видна

получше.

01:11

С этой целью использую домкрат и

01:13

устанавливаю ящик под наклоном.

01:16

Теперь нужно убрать

мульчу. Картошка была

01:19

замульчирована травой. Траву я

01:21

подкладывал понемногу, но постоянно.

01:24

Достаточно большое количество клубни

01:27

расположено на поверхности – прямо под

01:29

мульчой.

Одоо би дээд хэсгийг

тасдая. Хэлэхээ

мартчихаж.

Өнөөдөр – 2020 оны 10-р

сарын 1, Москвагийн ойр

орчим.

Хүмүүст төмс хураалтыг

илүү сайн харагдуулах

үүднээс хайрцагийг

эвтэйхэн байдалтай

байршуулмаар байна.

Үүний тулд данхраад

ашиглаад

хайрцагийг налуулж

тавъя.

 

Одоо хучилт дэвсгэрийг

авч хаях хэрэгтэй.

Төмсөнд

өвсөн хучлага хийж

байсан. Өвсийг би

бага зэрэг шургуулж өгдөг

байсан, гэхдээ тогтмол.

Нэлээдгүй олон булцуу

өнгөн хэсэгт байрласан

байгаа – шууд л дэвсгэр

дор.

Теперь попробую дернуть за ботву.

01:32

Если оторвётся – так оторвётся.

01:41

Начало уборки уже радует и будем

01:44

надеяться, что клубни есть не только на

01:46

поверхности, но и внутри

ящика. Переворачивать

будем? Нет, что сейчас

01:52

можно и в ведро, вон у

тебя ещё под ногой картошка

01:55

валяется. Вон вон. Несколько клубен

02:13

слегка позеленели с одной стороны.

02:16

Сначала я расскажу об этом сорте

02:18

картофеля, а во второй части видео –

02:21

о выращивании.

Одоо ногоон саглагараас

татаад үзъе.

Хэрэв тасарвал – тасраа л

биз.

 

Ургац хураалтын эхэн үед

баярлууштай үр дүн

гарлаа. Булцуу нь өнгөн

хэсэгээс гадна бас хайрцаг

дотор ч бий гэсэн

найдлага төрж байна.

 

Эргүүлэх юм уу? Үгүй ээ,

одоо хувин руу ч болно,

тэр чиний хөл дор бас нэг

төмс хэвтэж байна.

Хэдэн булцуу нэг талаасаа

хөнгөхөн ногоороод

иржээ.

Эхлээд би төмсний энэ

сортын талаар хэлъе.

Харин видеоны 2 дугаар

хэсэгт – тариалалтын

талаар.

Может, ящик перевернуть

02:30

теперь? Ну, давай.

Стой, подожди минутку.

02:43

Как называется этот сорт

мы не знаем. Лет восемь или уже девять

02:46

назад, сейчас точно сказать не могу,

02:49

мы купили семенной картофель элиту.

02:52

В описание сорта было сказано, что

02:54

картофель цветет синими цветами. Ростки

02:57

картофеля при прорастании в темноте

02:59

должны иметь сизый цвет. В итоге

03:02

картофель зацвел белыми

цветами и ростки

03:05

у картошки при проращивании в темноте –

03:07

белого цвета.

Хайрцагийг эргүүлчих юм

уу, одоо? За, тэгъе.

 

Зогс, ганц хором хүлээж

бай.

 

Энэ сорт ямар нэртэйг бид

мэдэхгүй. 8 жил, эсвэл

бараг 9 жилийн өмнө,

одоо яг хэлж мэдэхгүй

байна, бид үрийн элит

төмс авсан юм.

 

Сортын танилцуулгад

цэнхэр өнгийн цэцгээр

цэцэглэнэ гээд биччихсэн

байсан.

 

Харанхуйд төмсний соёо

нь ургахдаа цэнхэртсэн

өнгөтэй байх ёстой.

 

Эцэст нь төмс цагаан

өнгөөр цэцэглээд ирсэн,

харанхуйд ч мөн

цагаанаар соёолсон.

В общем мы купили

03:10

пересортицу. Но сорт нам

очень понравился.

03:13

Неизвестный сорт оказался не только

03:16

очень урожайным, но и вкусным. Сорт

03:20

многоклубневый. Клубни расположены не

03:22

компактно. Могут быть где угодно.

03:25

Столоны этого сорта расползаются во

03:27

все стороны. Ботва у картошки, если вы

03:31

успели заметить,

03:32

смотря первые кадры видео,  небольшая,

03:34

высотой метр. Максимум –

метр тридцать, если

03:38

есть затенение. Срок вегетации 120- 140

03:42

дней. То есть, картофель – поздний.

Үндсэндээ бид

будлиантай сорт авчихсан

байна лээ.

Гэхдээ энэ сорт бидэнд

таалагдсан.

Үл ойлгогдох сорт маань

маш сайн ургацтайгаас

гадна бас амт их сайтай.

Сорт олон булцуутай.

Булцуунууд нэг дор

бөөгнөрч байрладаггүй.

Хаа ч байж мэднэ.

Хажуугийн иш нь бүхий л

тийш мөлхөөд явчихна.

 

Дээд ногоон хэсэг нь, та

нар видеоны эхэн хэсэгт

ажиглаж амжсан бол, том

биш, өндөрөөшөө метр

юм.

Хамгийн өндөр нь – метр

гуч, хэрэв сүүдэрлэж өгсөн

бол.

Боловсрох хугацаа 120-140

хоног.

Өөрөөр хэлвэл, оройтох

болцтой төмс.

03:46

Может перевернуть? Без

поливов сорт растет

03:50

плохо. Если режим поступления воды –

03:54

Очень сухо и вдруг много

влаги”, то клубни

03:57

этого сорта не дают круглых наростов, а

03:59

трескаются чаще у

вершины. Трещины потом

04:03

зарастают. Очень крупных клубней этот

04:13

сорт не дает. Наверное вес максимальных

04:16

клубней не больше 400 граммов. И такие

04:19

клубни достаточно редки.

04:21

Этот сорт имеет только один, но очень

04:24

существенный недостаток. Для условий

04:26

подмосковья имеет слабую устойчивость к

04:29

фитофторозу. Удержать от фитофтороза его

04:32

достаточно сложно и у нас это получается

04:34

не каждый год. Бывает, что ботва чернеет

04:38

моментально

04:39

как это было в 2018 году.  А если ботва

04:43

заболевает, то на урожай уже рассчитывать

04:45

не приходится – клубни не

успевают вырасти.

04:48

Картофель получается совсем мелкий.

04:50

Размер клубней может быть в грецкий

04:53

орех.

Эргүүлэх юм уу?

Усалгаагүйгээр энэ сорт

муу ургадаг.

 

Хэрэв ус ирэх горим нь

Маш хуурай – гэнэт их

чийгшил” гэсэн хэлбэртэй

байвал

энэ сортын булцуу нь

бөөрөнхий соёо өгөхгүй,

оройн хэсэгт нь цууралт

үүснэ. Цууралт дараа нь

аньчихдаг.

 

Үлэмж том булцууг энэ

сорт өгдөггүй.

Булцууны жингийн дээд

хязгаар – 400 граммаас

дээшгүй.

 

Ийм булцуу ч хангалттай

цөөн байна.

Энэ сорт ганцхан

дутагдалтай, гэхдээ тэр нь

нэлээдгүй ноцтой.

Москва орчмын нөхцөлд

фитофторозод тэсвэр

сулавтар.

 

Фитофторозоос

сэргийлэхэд нэлээд

хүндрэлтэй бөгөөд бид ч

жил бүр бас хамгаалж

чаддаггүй.

 

Хааяа дээд ногоон хэсэг

нь гэв гэнэт харлаад

ирдэг, 2018 онд нэг тийм

юм болсон.

 

Хэрэв дээд ногоон хэсэг

өвчлөх юм бол ургацанд

найдах хэрэггүй – булцуу

өсч томорч амжихгүй.

 

Жижигхээн л төмс авна.

Хушигны хэмжээний ч

булцуу байж болох.

С 2017 года мы пытались повторить

04:56

свой результат, но у нас не

получилось в 2018-м.

04:59

И в 2019-м тоже не

получилось. И наконец в

этом году вырос

нормальный урожай. Сейчас

05:09

трудно сказать – побили

ли мы рекорд 2017

05:12

года. Мне кажется, что

побили. Но в любом

05:15

случае – урожай не

меньше, уж точно. Хотя,

05:19

как мне кажется, в 2017

году было больше

05:22

крупных клубней. Да, кто-

то скажет, что

05:26

посадка картошки в

ящике – это баловство.

05:29

Но такое количество

картошки некоторые

05:32

огородники не могут

собрать из

05:34

трехметровой грядки. Как

думаешь, сколько

05:39

здесь будет килограмм?

05:41

Килограммов пятнадцать

будет или нет?

05:44

15 точно не будет

05:45

и 14 не будет. Ты же в

ящик высыпал, а не

05:49

укладывал. Так она и

места больше

05:51

занимает. Может быть, 13.

А может и 13 с половиной.

2017 оноос бид өөрийн үр

дүнг давтах гэж оролдсон

боловч 2018 онд чадаагүй.

 

2019 онд бас болж өгөөгүй.

 

Ашгүй энэ жил харин

боломжийн ургац гараад

ирлээ.

 

Одоо хэлэхэд хэцүү л

байна – бид 2017 оны

амжилтаа эвдэж дөнгөв

үү, үгүй юу?

 

Надад эвдэсэн шиг л

санагдаад байгаа.

 

Гэхдээ ямар ч тохиолдолд

– ургац бага биш, энэ бол

баталгаатай.

 

Харин 2017

онд том булцуу илүү олон

гарсан байхаа.

 

Хэн нэгэн хүний зүгээс

хайрцагт төмс суулгахыг

хийх юмаа олж ядан

зүггүйтэж байна хэмээн

хэлж мэдэх л болов уу.

 

Гэхдээ ийм тооны төмсийг

зарим

ногоочид 3 метрийн

талбайгаас ч авдаггүй

штэ.

 

Энд хэдэн кг вэ, юу гэж

бодож байна?

15 кг хүрэх үү, үгүй юу?

15 кг яав ч биш

14 ч хүрэхгүй.

 

Чи хайрцаг

руу асгааруулаад

хийчихсэн штэ, аятайхан

өрөөгүй.

Тэгэхлээр зай их

эзэлж байгаа.

13 байж болох юм, 13 хагас

ч юм уу.

05:55

Картошку помыли и сейчас будем

05:58

взвешивать на кухонных

весах. В прошлый раз

06:00

развешивали на “безмене

и там могла быть

06:02

погрешность. Весы у нас

до 5 килограммов.

06:05

Вес миски мы обнулили.

Взвешиваем частями,

06:09

записываем результат на бумаге, опять

06:11

взвешиваем и

записываем. В общем, процесс

06:14

небыстрый.

06:15

Но зато вес будет точным. Взвешенную

06:18

картошку складываем в ящик. Сейчас в

06:21

ящике 12 килограммов 835 граммов. Но

06:25

пусть 12800

06:27

уже есть. Желающие могут пересчитать.

06:30

И остаётся самая мелкая картошка –

06:33

368 граммов. Выбросим

мелочь. Останется 200

06:37

граммов. Итого, у нас получилось 13

06:40

килограммов с одного куста.

Төмсийг угаачихлаа, одоо

гал тогооны хилээр

жингийг нь үзъе.

 

Түрүүчийн удаад бид

“безмен” гэдэг гар

жингээр хэмжсэн.

 

Тэнд зөрүү гарсан байж

мэднэ.

 

Манай жинлүүр 5 кг

хүртэлхи.

 

Савны жинг тэглээд

авсан. Хэсэгчлэн хэмжээд

дүнг бичиж аваад, дахин

хэмжиж бичээд.

 

Үйл явц ер нь хурдан

түргэн биш юм байна.

 

Гэхдээ жин нь яг үнэн зөв

гарна.

Хэмжигдсэн төмсийг

хайрцагт хийнэ.

Одоо хайрцагт 12 кг 835 г

байна.

 

За, яахав 12800 бол яг

байна. Хүсэж байвал

давтан тоолсон ч болно.

Тэгээд, хамгийн бяцхан

төмс үлдлээ – 368 г.

 

Бутархайг хасаж хаяхад

200 г үлдэнэ.

 

Нийлбэр нь нэг бутнаас 13

кг боллоо.

А видео

06:43

о нашем предыдущем рекорде вы можете

06:45

посмотреть по ссылке на верху.

06:47

Что нужно знать, чтобы вырастить такой же

06:50

урожай? Выбираем клубень на посадку.

06:52

Клубень должен быть не больше куриного

06:55

яйца. И в то же время –

иметь много сильных

06:57

ростков. Если вы возьмете

крупный клубень,

07:00

то ботва будет хорошей. А урожай будет

07:03

маленький. Не сажайте крупный клубень.

07:05

Количество ростков на

клубне должно быть

07:08

не меньше пяти. В этом случае пять

07:10

больших ростков и три маленьких.

Манай өмнөх амжилтын

тухай видеог та нар

дээр байгаа чиглүүлэх

рекламаас харж болно.

 

Ийм ургац ургуулахын

тулд юу мэдэх хэрэгтэй

вэ?

Суулгах булцууг сонгож

авъя.

 

Булцуу нь тахианы

өндөгнөөс томгүй байх

хэрэгтэй. Үүний сацуу –

олон соёо гарсан байх.

 

Хэрэв та нар лагс том

булцуу авбал, дээд ногоон

хэсэг сайн гарна, харин

ургац багахан болно.

Лагс булцуу суулгаад

хэрэггүй шүү.

 

Булцуун дээр 5-аас

доошгүй соёо байх нь

чухал.

Энэ удаад 5 том, 3 жижиг

байна.

Вот

07:13

такие отростки на основных ростках нужно

07:16

убрать. Отрезать, если они есть. Конечно,

07:18

если их нет – то хорошо. Чёрных ростков не

07:22

должно быть. Такие

клубни лучше выбросить.

07:24

Это “нерездактониоз”.  Такая картошка

07:27

заболеет фитофторой в первую очередь.

07:30

Какой нужно сажать сорт? Нужно сажать

07:32

поздний сорт, потому что с раннего сорта

07:35

такого большого урожая у вас не

07:36

получится. Клубень позднего сорта

07:39

сажается на глубину 25 сантиметров,

07:42

засыпается за один раз.

Үндсэн соёон дээр ийм

нэмэлт зүйл ургасан бол

авч хаяарай. Байвал

тайрчихдаг юм.

 

Мэдээж, байхгүй бол –

сайн.

 

Хар өнгийн соёо байх

ёсгүй. Ийм булцууг хаях

нь илүү дээр.

 

Энэ бол

нерездактониоз”.  Ийм

төмс эхний ээлжинд л

фитофтороор өвчилнө.

Ямар сорт суулгах вэ?

 

Оройн сорт суулгах

хэрэгтэй, яагаад гэвэл

эртийн сортноос ийм том

ургац авах боломжгүй.

 

Оройн сортын булцууг 25

см гүнд суулгаад нэг удаа

хучна.

Позже почву

07:45

подсыпать не нужно. Ящик для картошки.

07:48

Каким он должен быть и почему? Ящик: 60

07:53

сантиметров на 60 сантиметров, глубина

07:55

ящика – 30.

07:57

Засыпать можно почти

доверху. Позже земля

07:59

осядет. Ящик должен

обязательно стоять на

08:03

почве. Никакого картона подкладывать под

08:06

ящик категорически не рекомендую. Под

08:08

ящиком у нас сетка от кротов. Так как

08:11

много червей. Если у вас

нет червей, значит

08:14

и кротов нет – сетка не нужна. В таком

08:16

маленьком объеме почва

пересыхает очень

08:19

быстро. Гораздо быстрее, чем вы можете

08:21

подумать.

Дараа нь хөрсийг нэмж

хучих хэрэггүй.

 

Төмсний хайрцаг.

Ямар байх ёстой, бас

яагаад?

Хайрцаг: 60 см х 60 см,

гүн нь – 30 см.

 

Бараг дээгүүр давтал нь

хийж болно.

Сүүлд шороо доош

суучихдаг.

 

Хайрцаг газар хөрсөн дээр

байх ёстой.

 

Доор нь ямар ч картон

цаас эвэхгүй.

Хайрцагны доод хэсэгт

сохир номиноос сэргийлж

тор хийсэн.

 

Яагаад гэвэл чийгийн

улаан их байгаа. Хэрэв

хорхой байхгүй бол сохир

номин ч ирэхгүй, торны

хэрэг гарахгүй.

 

Ийм жижиг хэмжээнд

хөрс маш хурдан хатдаг.

Та нарын бодож

төсөөлсөнөөс ч түргэн.

Чтобы ящик не перегревался на

08:24

солнце, он обтянут тканью. Эта ткань.

08:26

Это обрезки от натяжного потолка. Воду

08:30

ткань не пропускает,

08:31

но ткань натянута не на сам ящик. Если

08:34

снять ткань то под ней мы увидим вот

08:36

такую картинку. Набиты рейки по всему

08:39

периметру ящика. Стэплером

08:41

прикреплен картон. Так

сделано, чтобы был

08:44

воздушный зазор.

Хайрцагийг наранд хэт

халаахгүйн тулд

даавуугаар тойруулсан

байгаа.

Энэ бол даавуу.

Энэ бол татлагат таазны

тайрдас.

Даавуу усыг

гадагшлуулахгүй.

Гэхдээ даавууг яг хайрцаг

дээр татаагүй.

Хэрэв даавууг тайлж

авбал дотор нь ийм

зураглал гарч ирнэ.

Хайрцагийг тойруулаад

савх мод хадсан байгаа.

Үдэгчээр хадаад картон

тогтоочихсон.

Ийм маягаар агаарын

зурвас гаргаж өгсөн.

08:45

При таком устройстве ящик не должен

08:47

нагреваться на солнце. Но поливать

08:50

приходилось часто. И судя по урожаю,

08:53

я вижу, что поливал мало. Внутри ящика

08:55

пленка.

08:56

Это сделано для того, чтобы вода не

08:58

уходила в щели между досками. Высота

09:01

ящика 30 сантиметров. Набрана из двух

09:03

досок по 15 сантиметров. Если есть

09:06

обрезки поликарбоната,

09:07

то ими можно заменить пленку. Это даже

09:10

лучше – будет меньше нагрев почвы.

Иймэрхүү хийц

зохиомжтой байхад

хайрцаг наранд халах

ёсгүй.

Гэхдээ усалгааг үе үе олон

давтамжтайгаар хийх

хэрэгтэй байсан.

Тэгээд, энэ ургацын

байдлаас харахад,

би ер нь, цөөвтөр усалжээ.

Хайрцагны дотор нийлэг

хальс бий.

Үүнийг банзны завсар

зайгаар ус загадагшлахаас

сэргийлж хийсэн юм.

Хайрцагны өндөр – 30 см.

15 см-ийн хоёр банзнаас

бүрдсэн.

Хэрэв поликарбонат

хавтангийн тайрдас

байвал

нийлэг хальсыг орлуулан

тавьж болно. Харин ч бүр

илүү сайн – хөрсний

халалт багасах юм.

Картошку

09:13

на грядках мы еще не убрали.

09:14

“Сверх урожай картофеля в 2019”,  “Урожай

09:19

картофеля в ящике в 2017”, “Работы в

09:22

огороде осенью”, “Как вырасти крупный

09:25

чеснок?” Всем хороших

урожаев, с вами был

09:27

Роман канал и сайт “В огороде, про”.

Талбай дахь төмсийг бид

хураагаагүй л байгаа.

2019 оны хэт ургац”,

2017 оны хайрцаг дахь

төмсний ургац”,

Талбайд намар хийх

ажил”, “Лут том сармис

яаж ургуулах вэ?”

Бүгдэд нь арвин ургац

хураахыг хүсъе, та нартай

Роман байлаа, манай

суваг ба вебсайт –

Ногооны талбайд дахь

мэргэжилтэн”.