Шинээр орсон бичлэгийн жагсаалт

31

210315

“ӨБҮ”-“Orange news”

Швейцар лугаа адил хөгжинө (Лүн сум)

32

210316

“Ногоо”-“Боловсруулалт”

Why didn’t I know this recipe before? 

Healthy and cheap food in 5 minutes

Энэ жорыг би өмнө нь яагаад мэддэгүй байсан юм бол оо?

Эрүүл ба хямдхан хоол – 5 минутад

33

210317

“Жимс”-“Алим”

200 сортов яблок выращивает иркутский биолог

Эрхүүгийн биологч 200 сортын алим ургуулж байна

34

210318

“Жимс”-“Усан үзэм”

О сортах винограда в Сибири

Сибирь дэх усан үзэмний сортын тухай

35

210319

“Жимс”-“Усан үзэм”

How To Grow Planting And Care Grapes in Containers

Усан үзмийг сав суулганд хэрхэн ургуулах вэ?

36

210320

“Жимс”-“Усан үзэм”

How to grow grapes in containers and pots

Усан үзмийг сав суулганд хэрхэн ургуулах вэ?

37

210321

“Жимс”-“Усан үзэм”

HOW TO GROW A GRAPES IN POTS, CONTAINERS

Усан үзмийг түмпэн саванд хэрхэн ургуулах вэ?

38

210322

“Жимс”-“Усан үзэм”

How To Grow Grape Vine From Cuttings At Home

Усан үзмийг суулгацнаас нь эхлүүлж гэртээ яаж ургуулах вэ?