БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ СВЕКЛЫ! КАК Я САЖАЮ СВЕКЛУ ВСЕ СЕКРЕТЫ

Хүрэн манжингийн их ургац! Би хүрэн манжинг хэрхэн суулгадаг вэ – бүх нууц

00:00

[музыка]

00:01

[аплодисменты]

00:02

[музыка]

00:05

всем привет дорогие друзья вы смотрите

00:07

видео с канала “Полезное ТВ” в этом видео

00:09

я вам расскажу как правильно поклеить

00:11

семена свеклы на туалетную бумагу в чем

00:15

плюсы такого выращивания и также на

00:17

сколько это времени затрат на для этого

00:20

нам потребуется в первую очередь самая

00:21

обычная простая

туалетная бумага полоски

00:24

лучше всего нарезать длиной не меньше

00:27

метра но и не больше трех метров

 

 

 

 

 

 

 

Бүгдэд нь мэнд хүргэе!

Та

нар “Хэрэгцээт ТВ”

сувгийн видео үзэж байна.

 

Энэ видеод би та нарт

ноолийн цаасан дээр

хүрэн манжингийн үрийг

хэрхэн зөв нааж тогтоох

талаар хэлж өгъе.

 

Давуу тал нь ба үүнд

хичнээн их цаг зарцуулж

байгаа тухай.

 

Юуны түрүүнд хамгийн

энгийн ноолийн цаас

аваад уртаашаа 1 м-ээс

багагүй ба 3 м-ээс илүүгүй

байхаар хайчлавал зүгээр.

потому

00:29

что при скручивании они будут уже

00:31

занимать очень много места и это

00:33

неудобно должна быть у вас большая

00:34

комната чтобы эту полоску потом двигать

00:36

дальше когда вы уже

поклеяли на клейстер

00:39

семена свеклы также обязательно нужно

00:42

будет какая-то небольшая тара

00:43

собственно для самих

семян в моем случае

00:48

это семена профессиональные они уже

00:51

обработаны и о них я

рассказывал уже вам в

00:54

предыдущих видео если вы не были моим

00:56

подписчиком заходите на мой канал

00:58

обязательно посмотрите плей-листе это

01:00

полезно знать

Яагаад гэвэл, ороогоод

ирэхлээрээ тэд хэтэрхий

их зай эзлэх учир

тохиромжгүй.

 

Танай өрөө том байх

хэрэгтэй болно – энэ

туузыг жонхуун дээр

хүрэн манжингийн үр

наасны дараа цааш нь

хөдөлгөхийн тулд.

 

Тэрчлэн, ямар нэгэн сав

хэрэгтэй – өрнүүдэд өөрт

нь зориулаад.

 

Миний хувьд гэвэл, энэ

бол мэргэжлийн үрнүүд

юм. Эдгээрийг

боловсруулж бэлдчихсэн

байгаа.

 

Үүний тухай би та

бүгдэд өмнөх видеондоо

хэлж өгсөн. Хэрвээ миний

сувагт бүртгүүлээгүй бол

ороод ирээрэй.

 

Плей-жагсаалтаас

“Үүнийг мэдэх нь чухал”-

ыг  заавал олж үзээрэй.

сорт этой свеклы

01:02

называется набол она не имеет

01:04

радиальных колец круглая очень сладкая

01:07

хорошо хранится в зиму так же самое

01:10

главное что нам потребуется это

01:11

приготовить правильный клейстер

01:13

готовится он достаточно просто вам

01:15

потребуется самая обычная простая мука

Энэ хүрэн манжингийн

сортыг “Набол” гэдэг.

Үүнд тойрог цагираг

байхгүй, дугуй хэлбэртэй,

маш амтлаг, өвөлдөө

хадгалалт сайн даана.

Мөн хамгийн чухал нь

бидэнд юу хэрэгтэй вэ

гэхээр – жонхуу зөвөөр

бэлтгэх.

 

Жонхууг бэлтгэхэд

ерөнхийдөө хялбархан.

Та нарт хамгийн ердийн

энгийн гурил хэрэг болно.

я

01:19

сейчас вам расскажу сам рецепт у меня

01:21

уже клейстер готов вот такой объем здесь

01:24

кажется что совсем мало но друзья на

01:27

такой клейстер можно поклеить наверное

01:28

вес рулон туалетной бумаги а объем здесь

01:31

следующий сначала засыпаете 3 столовые

01:35

ложки это чайная ложка не обращать

01:37

внимание 3 столовые

ложки муки без горки

01:41

ровная и на ней добавляете 9 столовых

01:44

ложек

01:45

кипяченой воды вода

должна быть кипяток

01:47

только вот закипятили в чайнике

01:49

и сразу сюда заливает 9 ложек

Одоо би та нарт найруулах

аргыг нь хэлээд өгъе. Би

өөрөө жонхуугаа бэлдээд

авчихсан, бэлэн байгаа –

энд ийм хэмжээтэй.

Бүр нэг жоохон ч юм шиг

санагдаж магадгүй. Гэхдээ

найзууд аа, ийм

жонхуугаар ноолийн

цаасны ороомогийг

дуустал нь ч нааж мэднэ

шүү.

 

За, хэмжээг дараахи

байдлаар:

Эхлээд хоолны 3

халбагаар утгаж асгаарай,

энэ цайны халбага байна,

анхаараад хэрэггүй.

Хоолны 3 халбагаар,

овоолохгүйгээр, тэгшхэн.

Түүн дээрээ хоолны 9

халбагаар буцалмай

халуун ус.

Ус бол яг л данханд

дөнгөж буцалгаад авсан

байх хэрэгтэй, тэгээд шууд

ийшээ 9 халбагыг

гоожуулна.

получится

01:52

приблизительно вот такая консистенция

01:54

как раз у меня здесь ложка чтобы вам

01:55

все продемонстрировать вот видите как

01:58

она медленно медленно сползает она уже

02:00

остывшая перед

использованием нужно будет

02:03

остудить поставить куда нибудь вынести

02:05

на улицу чтобы она была уже комнатной

02:07

температуры и также разминать лучше

02:09

всего как 1 чайной ложкой они столовой

02:12

чтобы было как

02:13

можно меньше комочков

я думаю с этим уже

02:15

все понятно

Нэг ийм маягийн зуурмаг

бий болно.

 

Энд яг та

бүгдэд үзүүлэх зорилгоор

халбага зоолттой байна.

Ийм удаанаар гулгаж

бууж байгааг харж байгаа

биз.

 

Хөрчихсөн байна.

Хэрэглэхийн өмнө хөргөх

хэрэгтэй, үүний тулд

гадагши гаргаад оруулж

ирвэл өрөөний

температуртай болсон

байна.

 

Түүнчилэн аль болох

цөөхөн бондгоруудтай

байлгахын тулд хоолны

биш цайны халбагаар

нухвал илүү дээр.

 

Энэ бүгдэд бүх юм

ойлгомжтой боллоо гэж

бодож байна.

так же если у вас друзья

02:17

останутся вопросы после просмотра этого

02:19

видео обязательно задавайте их

02:20

комментариях я с удовольствием на все

02:21

вопросы отвечаю и не забывайте этом

02:24

видео поставить лайк чтобы не потерять

02:25

рецепт клейстера и также правильность

02:28

посадки это видео у вас появится в

02:30

понравившихся когда вы поставите ему

02:32

лайк

 

Тэгээд, найзууд аа, та нарт

видео үзээд асуулт гарвал

коммент хэсэгт бичээрэй.

 

Би дуртайяа бүгдэд нь

хариулна.

 

Тэгээд жонхуу найруулах

аргыг мартахгүй, мөн зөв

суулгахын тулд “лайк”

тавихаа мартуузай.

 

”Лайк”

тавьсаны дараа энэ видео

таалагдсан хүнд нь очих

болно.

теперь собственно приступаем к

02:34

самой поклейки все

достаточно просто вам

02:36

еще потребуется рулетка либо обычный

02:39

метр или линейка это нужно для того

02:41

чтобы не париться мы

выкладываем рулетку

02:44

подравниваем бумагу под нее под самое

02:47

начало и свекла высаживается на

02:49

расстоянии друг от друга

02:51

10 сантиметров так как сама бумага у нас

02:53

тоже 10 сантиметров то мы наносим

02:55

следующим образом клейстер

За, одоо наалтын ажилдаа

шуудран оръе.

 

Бүх зүйл

ерөнхийдөө хялбархан.

 

Та нарт дамар юм уу

энгийн метр, эсвэл шугам

хэрэг болно.

 

Энэ нь эргэлцэж

тээнэгэлзэхгүй байхад

тустай. Шугаман дамарыг

татаж байрлуулаад түүнд

тохируулж цаасаа

тавилна.

 

Хүрэн манжинг суулгах

хоорондын зай нь 10 см

байдаг. Цаас өөрөө 10 см

учир жонхууг бид дараахи

байдлаар наана.

точки должны

02:58

быть небольшие вот такие

03:07

теперь так же напротив них только теперь

03:10

между этими точками

которые мы поставили

03:12

с противоположной стороны всё клейстер

03:22

нанесен почему именно такие расстояния

03:24

когда семена свеклы прорастут они

03:27

сначала будут маленькие будут очень

03:28

маленькие росточки они долго будут расти

03:30

но в конце сезона мы получаем свеклу в

03:33

диаметре где-то около 10 сантиметров в

03:36

зависимости от сорта

Цэгүүд нь том биш байх

хэрэгтэй – ийм маягийн.

Одоо мөн адил –

тэдгээрийн эсрэг талд,

гэхдээ эсрэг талд тавьсан

тэр цэгүүдийнх нь

хооронд.

За, боллоо.

Жонхуу түрхээд авлаа.

Яагаад яг ийм зай байх

ёстой вэ?

 

Хүрэн манжингийн үр

соёолоод эхлэхээрээ

эхэндээ жижигхэн байна,

бүр өчүүхэн жоохон

байна.

 

Тэд удаан ургана, гэхдээ

улирлын сүүлээр бид

сортноос нь хамаараад

ойролцоогоор 10 см-ийн

диаметртэй хүрэн манжин

хүлээж авна.

например у меня

03:38

где-то такой диаметры будет

03:40

соответственно они потом когда вырастут

03:42

будут плотно друг к другу и также здесь

03:46

они будут плотно друг другу а уже между

03:49

этими полосками при посадке мы делаем

03:51

расстояние сантиметров где-то 25-30 это

03:55

будет самое минимальное расстояние а в

03:57

принципе рекомендует производитель

03:59

и до 40 сантиметров делать междурядья

04:01

между самими вот этими полосками

04:03

производитель семян я имею в виду

Жишээ нь, минийх

барагцаалахад нэг

тиймэрхүү диаметртэй

болно байх аа.

Тиймээс, эд ургаад

ирэхлээрээ бие биедээ

тулж байрлана, энд ч бас

бие биедээ тулж байгаа.

Харин эдгээр туузны

хооронд суулгахдаа бид

ойролцоогоор 25-30 см

зай гаргана.

 

Энэ бол хамгийн бага зай

гэсэн үг. Зарчмын хувьд,

эдгээр туузны зай

хоорондыг бүр 40 см

хүргэж байршуулахыг

үйлдвэрлэгч зөвлөсөн

байдаг, үр

үйлдвэрлэгчийн тухай

хэлж байна л даа.

но если


04:05


вы будете подписаны на

 

мой канал то вы не

04:07

пропустите саму посадку

так как семена

04:09

как свеклы так и

морковью нужно

04:11

высаживать

04:12

очень рано и это будет

очень удобно

04:15

потому что если высевать

их в плохую

04:17

погоду а когда очень рано

а это как раз самая

04:21

лютая весна когда

казалось бы на улице

04:24

уже снег растаял земля

уже протряхла

04:27

но еще дуют сильные

ветра и можно легко

04:31

перемёрзнуть

04:31

либо же простудиться

раскатывая такие

04:35

рулоны бумаги и

присыпая потом почвой

вы

04:37

быстро посеете все грядки

и уйдёте себе

04:39

в дом отдыхать

 

 

Гэхдээ та нар миний

сувагт бүртгэлтэй бол

суулгалтыг мэдэлгүй

өнгөрөөчихгүй байх

боломжтой.

 

Учир нь, хүрэн манжин ба

шар лууванг нэлээд эрт

суулгах хэрэгтэй байдаг.

 

Тэгвэл энэ нь их эвтэйхэн.

 

Яагаад гэвэл, хэрэв

муухай цаг агаарт, маш

эрт гэхээр жихүүн хүйтэн

хавар цагт, гадаа

хэдийгээр цас хайлж газар

гэсэж байгаа ч

 

хүчтэй

салхи үлээсээр байгаа

болохоор даарч хөрөөд

ханиад тусчихаж мэднэ.

 

Харин ийм цаасны

ороомог тарааж дэлгээд

дараа нь хөрсөөр хучаад

явахад та нар талбайд

бүгдийг хурдхан суулгаад

 

 

гэртээ амрахаар гүйгээд

орчихно.

теперь можно просто

04:42

руками разложить в клейстер все семена

04:44

придавливая пальчиков это достаточно

04:47

просто так же можно взять например

04:49

зубочистку окунуть ее тоже в клейстер

04:53

брать каждую семечку и раскладывать вот

04:56

таким образом видите в принципе

04:57

достаточно быстро что первым способом

05:00

что вторым я вам специально покажу два

05:02

способа а уже сами для себя определяет

05:05

их какой для вас будет наиболее

05:07

эффективной наиболее

быстрый по времени

Одоо жонхуу руу бүх

үрийг гараараа аваад

хийчихнэ, хуруугаар дарж

өгөөд. Энэ бол ерөнхийдөө

хялбархан.

 

Түүнчилэн шүд цэвэрлэгч

чигчлүүрийг жонхуунд

дүрээд үр бүрийг наагаад

ийм маягаар байрлуулаад

байж болно.

 

Үндсэндээ хялбархан –

нэгдүгээр ба хоёрдугаар

аргын аль нь ч гэсэн тэр.

Би та бүхэнд зориудаар 2

аргыг харуулж байна.

 

Харин та нар өөрсөндөө

аль нь илүү эвтэйхэн, үр

дүнтэй, цаг хугацааны

хувьд хурдан болохыг нь

тогтооно биз ээ.

05:10

казалось бы да такие затраты не стоят

05:13

того

05:14

клеить вот эту бумагу что больше делать

05:16

нечего ну так могут подумать только те

05:18

люди которые никогда

05:19

они были никогда не усеивали у себя на

05:21

участке свёклу потому что потом ее нужно

05:24

прореживать

05:25

а это приходится делать либо на приседках

05:27

либо в позе раком и прореживать

05:29

приходится не один а бывает и два раза и

05:32

соответственно по времени в общем вы

05:34

потратите

05:35

как минимум в раза четыре больше если

05:38

просто насыпаем посеете семена в почву

05:40

чем вы потратите небольшое количество

05:43

времени поклеяв семена на туалетную

05:45

бумагу по времени занимает например

05:47

поклеить для меня трехметровую полоску у

05:50

меня не трехметровые

05:51

где-то около пяти минут может даже

05:53

меньше

 

 

Ийм цаас нааж суух юун

завтай юм, хийх юм аа

олж ядаа юу гэж бас хэн

нэгэн хэлж магад.

 

Гэхдээ урьд өмнө нь

хашааныхаа талбайд

хүрэн манжин хэзээ ч

суулгаж байгаагүй хүмүүс

л ингэж бодно байх.

 

Яагаад гэвэл дараа нь

хүрэн манжинг цөөлөх

хэрэг гардаг.

 

Үүнийг

харин явган сууж эсвэл

алцайж бөхийгөөд хийх

болно.

 

Цөөлөлтийг нэг биш,

аягүй бол 2 ч удаа хийж

магад.

 

Тиймээс хэрэв

үрийг шууд хөрс рүү

суулгавал хамгийн багаар

бодоход л 4 дахин  их цаг

хугацаа зарцуулах болно.

 

Харин ноолийн цаасанд

үрийг наавал, жишээ нь,

миний хувьд 3 м туузыг

наахад

 

барагцаалахад 5

минут л, бүр түүнээс ч

бага хугацаа

шаардлагатай.

все достаточно просто вот я

05:56

проклеил эту часть теперь я просто беру

05:58

со стола опускаю ее вниз и тоже самое

06:00

выравниваю по рулетке

последнее семечко

06:03

у меня опять с началом рулетки

06:04

и здесь опять 10 20 30 сантиметров и так

06:08

спускаю со стола и потом протягиваю

06:10

дальше по полу вот и все так что друзья

06:12

пока и свободное время на выходных

06:14

можете даже это делать

перед телевизором

06:16

потратьте небольшое количество времени

06:18

на посев семян на туалетную бумагу чем

06:21

потом будете в холодную погоду

06:22

корячиться с посевом семян в огород а

06:25

также потом один или два раза за сезон

06:27

еще прореживать вашу свеклу если вы со

06:30

мной согласны обязательно поставьте лайк

06:32

не забудьте поделиться этим видео соц

06:34

сетях с друзьями а также подписывайтесь

06:35

на мой канал чтобы не пропускать выхода

06:37

новых видео я вам желаю удачного дня до

06:39

встреч в следующем видео пока

Бүх юм ерөнхийдөө их

хялбар. За, би энэ хэсгийг

наалаа, одоо ширээнээс

аваад доош нь үүнийг

буулгасны дараа

шугамаар мөн адил

тэгшилж байршуулна.

 

Хамгийн сүүлчийн үр

эхнийхэд тооцогдоод энд

дахиад л – 10, 20, 30 см.

 

Ширээнээс дахин

буулгаад дараа нь цааш нь

татаж шалан дээгүүр

явуулаад л болох нь тэр.

 

За, найзууд аа, амралтын

өдрүүдэд зав чөлөө байгаа

цагтаа, эсвэл зүгээр

телевизийн өмнө суухдаа

ч юм уу багахан шиг

хугацааг ноолийн цаасанд

үр наах ажилд

зориулаарай.

 

Ингэвэл

дараа нь хүйтэн цаг агаарт

үр суулгах, мөн улиралд 1-

2 удаа цөөлөлт хийнэ гэж

талбайд нугларч бөхийж

эвгүйтэхгүй амар байх

болно.

 

Та нар надтай санал нэг

байгаа бол заавал “лайк”

тавиарай. Найз нартайгаа

нийгмийн сүлжээнд

хуваалцахаа битгий

мартаарай. Мөн миний

сувагт бүртгүүлвэл шинэ

видеог өнгөрүүлчихгүй

үзэх болно.

 

Би та нарт аз тохиосон

өдрийг хүсъе, дараагийн

видеонд уулзатлаа

баяртай.