Хүрэн манжин ургуулах арга туршлагаас

1

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ СВЕКЛЫ! КАК Я САЖАЮ СВЕКЛУ – ВСЕ СЕКРЕТЫ

Хүрэн манжингийн их ургац! Би хүрэн манжинг хэрхэн суулгадаг вэ – бүх нууц

2

ХИТРЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ СВЕКЛЫ!

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ БЕЗ ПРОРЕЖИВАНИЯ

Хүрэн манжин суулгах зальтай арга!

Цөөлөлтгүй – өндөр ургац