How To Successfully Deal With Leggy Tomato Seedlings

Улаан лоольны суналттай үрслэгийг хэрхэн амжилттайхан аргалах вэ

00:00

[Music]

00:12

hi olive Jeanette here and today I’m

00:15

going to show you how to successfully

00:18

transplant leggy tomato seedlings as you

00:22

can see here I’ve got some tomato

00:24

seedlings that I let get too leggy

Сайн уу, Жанет энд байна.

 

Өнөөдөр би та нарт улаан

лоольны суналттай үрслэг

хэрхэн шилжүүлэн

суулгахыг үзүүлэх гэж

байна.

 

Та нар энд харж

байгаа байх – хэт урт

“хөлтэй” болсон үрслэгийг

би авчирлаа.

there

00:27

are a few reasons why your tomato

00:29

seedlings could get leggy

 

Лоольны үрслэг ямар учир

“хөлжиж” болдог хэд хэдэн

шалтгаан бий.

one of them is

00:33

that there’s not enough light after they

00:36

germinate

 

Нэг нь – соёолсоноос хойш

 

гэрэл дутах.

another reason which I think

00:39

is the reason that these got leggy it’s

00:41

because I had them too crowded I planted

00:43

my seeds a little too close together in

00:45

the tray

Өөр шалтгаан нь,

энэ ийм урт болсны,

 

миний бодлоор –

 

тавиур  дээр хэт

шахцалдуулж

наалдуулж суулгасан байх.

and then also another thing

00:48

that causes seedlings to be too leggy is

00:51

to keep them too warm especially at

00:54

night

 

Бас нэг зүйл нь –

ялангуяа шөнийн цагт

хэт халуунд байлгах.

if you keep your temperature too

00:57

warm at night it creates an environment

01:01

where the plant wants to grow

Хэрэв шөнөдөө халуун

байлгавал ургах хүслэн

үүснэ.

but

01:03

there’s no light at night and so it gets

01:06

leggy it grows to find light which it

01:09

can’t find because it’s dark

 

Гэтэл гэрэлгүй учир

 

ургамал гэрэл хайж

 

тэмүүлж эхлэнэ.

but it

01:12

causes a thing called stretch in your

01:15

plant where it gets too tall at night if

01:18

you’ll keep the temperature to warm

 

Ингэснээр, ургамал хэт

 

уртсаж суналт гэдэг

 

үзэгдэл бий болно.

so

01:21

if you don’t put lights on your temp and

01:23

your plants and 24 hours then drop the

01:26

temperature down to like even as low as

01:29

40 degrees at night and after they’ve

01:32

germinated

Тиймээс,

хэрэв ургамал

дээрээ 24 цагийн туршид

асах гэрэлтүүлэг тавьж

өгөхгүй гэж байгаа бол

 

температурыг буулгах

хэрэгтэй – соёолсных нь

дараа, 40°F хэм болтол.

now before the seeds

01:35

germinate you need to keep tomato seeds

01:37

at about 80 to 85 degrees all the time

01:41

in order to get a good fast germination

Лоольны үрийг түргэн

соёолуулахын тулд –

 

соёолохоос нь өмнө тогтмол

80-85°F хэмд байлгавал

зүгээр.

01:44

but after they germinate after they

01:47

sprout then drop the temperature some at

01:50

night maybe not quite so low down when

01:52

they’re first sprouted but as they get a

01:54

little age on them drop the temperature

01:56

down at night to keep them short and

02:00

stocky

 

Харин соёолсных нь дараа

 

шөнийн температурыг

 

буулгавал суналтгүй,

 

богинохон, бадриун байх

 

болно.

these were left in my germination

02:03

table which is 85 degrees for probably a

02:07

little too long but with tomato plants

02:09

it’s not a problem

Соёололт хийх 85°F хэмийн

халуунтай ширээн эд  арай л

удчихсан, хэтэрхий урт

болчихсон байгаа юм.

Гэхдээ лоольны хувьд

ямар ч асуудалгүй ээ.

it’s an easy fix and

02:12

I’m going to show you how that easy fix

02:14

goes

 

Засаж цэгцлэхэд хялбархан,

би одоо яаж гэдгийг

харуулах гэж байна.

02:15

so I’ve already potted up a lot of these

02:18

tomato plants and the kind they are is

02:22

sugarplum it’s a little grape tomato

02:26

that’s you know like a cherry tomato but

02:29

it’s grape

Би нэлээдийг саванд

суулгачихсан байгаа, энэ

 

нь Sugarplum/чихэрлэг

 

чавга нэртэй. Интоорт

 

лооль шиг гэхдээ бүр усан

үзэм хэлбэртэй.

and I’m gonna put these in

02:31

two and a half inch square pots there

02:34

are 32 of them in this tray and I help

02:39

sell these plants I’ve already gotten

02:41

enough for us to use

Би одоо 2.5 квадрат инч

саванд суулгах гэж байна,

 

хавтан дээр 32 сав байгаа,

 

тэгээд зарж борлуулна.

 

Өөрт бас хангалттай

байгаа.

because this is the

02:44

kind of tomato that we’re going to grow

02:47

in one of our high tunnels and I need to

02:50

have only like less than a hundred of

02:53

them

Яагаад гэвэл энэ төрлийн

 

лоолийг бид нэг туннелэн

 

дарлагадаа ургуулна.

 

Надад 100-гаас доош

ширхэг хэрэгтэй.

but they I bought 250 seeds because

02:57

that’s the smallest amount that I could

02:59

get for what I needed and they sprouted

03:02

very well I’ve got a see it’s all over

03:05

the place so for these I’m going to set

03:07

them up so that I can sell them to

03:09

customers

 

Гэтэл хамгийн бага нь 250

 

үр худалдаж авах болсон л

 

доо, тэд бүгд маш сайн

 

үрслээгд ирсэн, тиймээс

 

би худалдъя гэж бодож байна.

first thing I’ll do is take

03:15

out this little channels worth of

03:17

seedlings and then I’ll gently break

03:22

them off one at a time

03:25

lay them down on my tray

Эхлээд би энэ нэг жижиг

 

цуваа тарилттай

үрслэгийг

 

гаргаж ирээд алгуурхан

нэг нэгээр нь салгаж аваад

тэвшин дээрээ тавъя.

03:41

you can see that this seedling is really

03:44

leggy grows from here to here and we’re

03:48

gonna bury it in this soil up to here

03:51

just lay your tomato plant down on your

03:53

soil

”Хөл” сайн ургасан байхыг

 

харж байгаа биз – эндээс

тэр

 

хүртэл? Үүнийг хөрсөнд

 

булна энэ хүртэл нь –

 

нэлээд хэсгийг хөрс рүү шигдээгээд.

poke a little hole underneath so

03:56

it’s got a good place to go you can lay

03:59

the chop stick I use a chopstick for

04:02

planting things in my greenhouse for

04:07

transplanting seedlings and lay your

04:12

chopstick down on the stem and just push

04:16

down the tomato seedling can take a lot

04:19

of Bend without breaking

 

Жижиг нүх гаргах хэрэгтэй.

 

Би ер нь шилжүүлэг

 

хийхдээ савх хэрэглэдэг,

 

савхаар ишэн дээр дараад

 

өгөхөд лоолийн үрслэг

 

хугардаггүй – нугларалт

 

хүлээж авахдаа сайн.

they’re really

04:24

quite tough so you don’t have to be real

04:28

careful but you know you don’t want to

04:32

be too rough but they don’t break easily

04:38

if you’ve got an especially long one

Тэд үнэхээр тэсвэртэй,

чамд

хичээх шаардлага үгүй,

гэхдээ бүр бүдүүн тойм

байгаад яахав, гэхдээ л тэд

тийм ч хялбар

хугарчихгүй шүү –

ялангуяа, бүр урт болсон

нь.

you

04:41

can go as far up in the middle as you

04:44

want and just poke it down in there

04:46

adjust it a little bit make sure the

04:49

roots are covered up and you’re going to

04:53

have a lovely plant that’s going to have

04:58

roots all along that stem

Дунд хэсэгт нь хүргээд

 

зүгээр доош нь дараад

 

жоохон тэгшилж өг, үндэс

 

нь хучигдсан эсэхийг

 

шалгаад. Ингээд л, ишээ

 

тойрсон үндэстэй гоёмсог

 

ургамал гараад ирнэ дээ.

05:13

it’s as simple as that you need to make

05:15

sure you have potting soil that’s nice

05:17

and fluffy that you can work with that

05:20

you can drive your plant right down in

05:23

there into it

 

Энэ их хялбархан, харин

 

хөрс сайн байх нь чухал.

 

Сийрэг хөрсөн ургамал

 

амархан орно.

if it’s too hard  then you

05:26

would have to push too hard in it could

05:28

break the stem

06:05

[Music]

 

Хэрэв хэт хатуу байвал

 

хүчтэй дарах хэрэг гарах

 

учир ишийг хугалж мэднэ.

06:12

sometimes if my soil is nice and fluffy

06:15

I don’t even poke a hole I just take it

06:18

right on down in there

Заримдаа, хэрэв хөрс

сийрэг

сайхан байвал надад нүх

 

гаргах шаардлага

байдаггүй – шууд л дараад явчихдаг.

 

06:29

for me faster I can do it the better

06:32

because I have a commercial type

06:37

greenhouse where I have to produce a lot

Миний хувьд, аль болох

хурдан л хийж байвал

сайн. Яагаад гэхээр,

манай хүлэмж бол

бүтээгдэхүүн борлуулах

зориулалттай, ихийг

үйлдвэрлэх хэрэгтэй

болдог.

06:41

we aren’t open for retail business but

06:43

we take our products to a farmers market

06:46

and sell them

 

Бид жижиглэнгийн

худалдаа хийдэггүй, харин

бүтээгдэхүүнээ фермерийн

зах дээр аваачиж

борлуулдаг.

so it’s like one empty

06:51

hole there okay there you have it it’s

06:58

very simple now just there’s another

Энд нэг хоосон нүх

 

үлдчихлээ, хялбархан байгаа

биз,

I’ll just get that watered and

07:07

it’s ready to sit on the bench and start

07:11

growing

07:13

[Music]

07:20

 

Одоо усалж өгөөд, вандан

 

сандал дээр суугаад ургуулах

 

л үлдлээ.