00:01 I’ve got seven pots
00:04 7:30 late your pots they’re just about
00:07 stopped growing now so and they say it
00:09 is October. They’re
00:11 not gonna grow much bigger. So, I’ve
00:15 chopped all the tops off. Let’s well, empty them out.  
  Надад 7 сав бий. Оройн 7:30 болжээ.   Эд ургахаа зогссон байна.   Одоо 10 сар учраас   эд илүү том болж ургахгүй.   Тиймээс, би дээд хэсгийг бүгдийг нь хайчлаад хоосолж суллая.  
I’m not put the
00:19 camera on fast-forward.
  Би камераа хурдан горим дээр тавиагүй.  
So, obviously not
00:21 gonna do seven potato reveal but we’ll
00:23 just do one.
  Тиймд, мэдээж 7 савны төмс харуулах, гэхдээ бүгдээрээ ердөө ганцыг л харъя.  
So, I’ll just go 00:25 and get me stuff sorted out.  Тийм учир, надад эдгээрийг ангилж ялгах боломж олгоорой.  
It’s got me 00:27 tap all of them down because I want to keep on 00:29 soil and compost and dig it in look a bit.    Бүгдийг нь доош нь харуулаад, яагаад гэвэл би шороо, компостыг хадгалаад бага зэрэг ухаж хармаар байна.  
00:33 Just do it first one. So, we get 00:36 a general idea. Oh, my god!  Эхний нэгийг л эргүүлээд үзъе.   Бидэнд ерөнхий зураглал гараад ирнэ. Өө, бурхан минь!  
00:46 Right. So, for the first pot – 30 liters.    Зүйтэй. Эхний сав – 30 литрийнх.  
00:51 That is absolutely really ridiculous, 00:54 right? So, I’ll put camera on a tripod and 00:58 I went to you all out and speed it up.    Энэ бүр жинхэнээсээ биширмээр, зүйтэй.   За, би камера 3 салаа хөлөн дээр байршуулаад авъя. Би та нар руу дөхөж очоод хурдлуулаад өгъе.  
01:00 And we’ll see what sort of work we’ve 01:01 got at the end. But first impressions 01:04 that is absolutely ridiculous.  Бид ямархуу маягийн ажил хийгээд авсанаа эцсийн бүлэгт үзнэ. Гэхдээ эхний сэтгэгдэл үнэмлэхүй бишрүүштэй байна шүү.  
Right 01:08 Tripod time, yeah! We’ll just bag this one 01:10 pot.Just because it’s a freak pot. I’d 01:12 love to get a 10 pounder. 10 pound out 01:15 of a 30 liter pot. So, bear with me 01:19 a sec folks just give these a quick way   01:26 some rideshare towards that way 01:40 pour some stuff to grow.  Зүйтэй, тийм ээ! Бидэнд энэ сав хэрэгтэй.     Яагаад гэвэл энэ ер бусын сав байна.   Би 30 литрийн савнаас 10 паунд авмаар байгаа.   Тиймээс, хүмүүс ээ, надтай цуг нэг секунд хүлээнэ үү. Ердөө энүүнийг бушуухан эргүүлээдхэе.  
Tell you, that’s 01:41 it yeah get bright right any guesses. 01:51 What you record pick nuts about all ofthem. 01:55 No scabby the considering. It would be 01:58 quite dry right then.    Та нарт гэж хэлэхэд, яаж ч таашгүй гэрэл гэгээтэй зүйл боллоо.     Бичлэгэндээ жижигүүдийг түүж авч байгааг харуулъя. Өвчтэй төмс байхгүй шиг байна. Нэлээд хуурайдуу байгаа бололтой.  
02:01 First pot I will do it. I will not do this to all. 02:03 I’ll just do this first random one.    Эхний сав – үүнийг би хийнэ. Би бүгдэд нь хийхгүй.   Би үүнийг ердөө санаандгүй эхний сонголтоор хийнэ.  
02:05 Set it to come on play ball. It’s 02:12 gonna give up on me in it what started 02:16 flashing. Now it’s not work it drops the 02:22 shouldn’t have done that 02:25 right. Let’s take a bit of a break.Rent 02:28 check here. I’ve got to try and get the 02:29 battery out there. We go. I think, Oh God!    Асаах товчлуур дээр тавьж тохируулъя.   Энэ эвдэрчихээ юу? Гэрэл нь анивчаад эхэллээ.   Ажилдаггүй ээ. Ингэмээргүй л юм даа.   Задлаад үздэг юм уу?   Энд шалгавал яаж байна. Зайг нь солих гээд үзъе.   Болчих шиг боллоо. Өө, бурхаан!  
02:36 Right. We’re on two pounds now. 02:39 0-5 doesn’t weigh anything. Does it 02:41 here, we go, have we got a 10 pound bag.  Зүйтэй. Одоо 2 паунд байна.   0-5 хооронд юуг ч хэмжиж заадаггүй.   Барагцаалвал энд бид 10 паундын савтай байгаа.  
Oh, 02:44 my God! Look at that thirteen point four pound from 02:50 one pot. So, record is that.    Өө, бурхан минь ээ! Энэ 1 савнаас гарах 13.4 паундыг хар даа.   Дээд амжилт юм байна.  
02:53 right. We’ll get them all out and 02:55 weigh them all, in a massive 02:57 pot and see.  Зүйтэй. Эдгээрийг бүгдийг нь гаргаж ирээд ланжгар саванд хийж хуучны том жингээр хэмжиж үзъе.  
What’s that 02:59 seven pot, might get hundred pound 03:01 out seven pots, big as that.    Ийм том савнууд учир нийт 7 савнаас 100 паунд татна байх гэж санагдаж байна.  
03:03 Right. Take tripod out and I’ll 03:06 empty the rest in speedy way. 03:10 Right. Well folks. We’ll just put this 03:14 here and then we’ll get onto super speed 03:26 [Music]    За, камерын хөлийг холдуулж байгаа   би үлдсэнгийг нь хурдацтай хоослоод өгъе.   Зүйтэй, хүмүүс ээ.   Үүнийг энд тавиад супер хурдаар урагшилъя.  
05:27 Right there, folks. That’s about it check 05:30 that out, for a crop, I want to get. 05:33 Move around. 05:35 I think it’s been well worth it I’ve 05:37 never seen bigger potatoes in this.    Яг тэнд, нөхөд өө. Ургацаа хэмжих цаг ирлээ.       Тойрч эргэе.   Үүнээс том төмс хэзээ ч үзээгүй байсан нь надад бас хэрэгтэй ч болжээ.  
05:40 Absolutely ridiculous. So, I’m gonna find 05:44 a big pot. I’ll load them all up into it 05:46 and we’ll weigh it and see what sort of 05:47 weight we’ve got.  Үнэмлэхүй ой тойнд ормооргүй. Зэ, нэг томоохон сав олж иръе.   Бүгдийг тийш нь хийж аваад хамтдаа хэмжээд ямархуу жин даахыг харъя.  
  So, I’ll do that now. 05:51 Put them in this tub over 05:53 here. We look at size of some of them.    Зэ, би одоо хийгээдэхъе.   Эдгээрийг энд байгаа эл саванд хийе.   Заримынх нь хэмжээг хараач.  
05:56 They’re absolutely crazy. So, I’ll put them 06:00 all in and we’ll give it a weigh. See what 06:03 we’ve got.    Эд бүр үнэмлэхүй галзуутай. Зэ, би бүгдийг авч ийш хийгээд хамтадаа хэмжиж үзъе.     Бидэнд юу байгааг хар даа.  
06:04 I don’t think there’s as many as 06:05 originally thought but seven pots give 06:10 out an average 10 pound per pot that’s 06:12 what 70 pound which would be quite an 06:14 amazing haul. So, I won’t bore you to 06:17 tears.  I’ll just put it on the speed-up. 06:27 [Music]    Өмнө нь юу гэж бодож байснаас зөрүүтэй байна.   Гэхдээ 7 савнаас дундачаар 10 паунд гэвэл 70 болох нь.     Гайхамшигтай үзүүлэлт байна шүү.   Та нарыг чилээхгүйн тулд хурдлуулчихъе.  
06:47 All right. That’s it. 06:49 Damn it, we missed some in soil. Oh, here 06:54 we go. 06:54 Please, work. Just twist it. Jesus Christ.    За, сайн байна. Ингээд л, гүйц ээ.   Золиг гэж. Хөрсөнд зарим нэгийг үлдээчихэж.   За, ийм л байна даа.   Ажиллаад байгаарай. Сэгсрээд авъя. Жесүс Крист.  
07:00 Turn right. 07:03 Save me swaying scales goofing off. They 07:06 only got 40 kilos.    Баруун тийш хөдөлгөе.   Гар жинлүүрийг минь эвдчихгүй байгаа?   40 кг ч болж мэдэх нь.  
07:12 Pull your pants up. Don’t know what we’ve got there. 07:21 Тell me, cameraman. 75, dirt 75 pound or so. 07:27 That’s 10 and nearly 11 pound of 07:31 pot over seven pot.  Өмдөө татаадахъя. Бид юу олж авав гэдгийг мэдээгүй л байна даа.   Хэлээрэй, зураглаач аа. 75 байна. Бохироор 75 паунд эсвэл тэр хавьцаа.   Тэгвэл, 7 сав бүрээс 10 ба бараг л 11 паунд.  
  That is ridiculous. 07:35 There you go, folks. 07:39 I’ll keep shouting about it and that’s why 07:42 75 pound out of seven pots in 07:45 an area just a bit more than two square 07:47 meters. Can’t go better than that. 07:50 Can you folks? That’s about it. 07:52 See you later.    Үнэмшихэд бэрх юм аа.   Ийм л байна даа, хүмүүс ээ.   Би ч бүр хашгирмаар л байна. Ердөө 2 квадрат метрээс багахан илүүтэй талбайд байрласан 7 савнаас – 75 паунд.       Үүнээс илүүг арай ч амжихгүй нь.   Харин та нар чадах уу? За, үүгээр өндөрлөе.   Дахин уулзатлаа, баяртай
table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; empty-cells:show } td, th { vertical-align:top; font-size:12pt;} h1, h2, h3, h4, h5, h6 { clear:both;} ol, ul { margin:0; padding:0;} li { list-style: none; margin:0; padding:0;} /* "li span.odfLiEnd" - IE 7 issue*/ li span. { clear: both; line-height:0; width:0; height:0; margin:0; padding:0; } span.footnodeNumber { padding-right:1em; } span.annotation_style_by_filter { font-size:95%; font-family:Arial; background-color:#fff000; margin:0; border:0; padding:0; } span.heading_numbering { margin-right: 0.8rem; }* { margin:0;} .P1 { font-size:12pt; line-height:100%; margin-bottom:0in; margin-top:0in; text-align:left ! important; font-family:Times New Roman; writing-mode:horizontal-tb; direction:ltr; } .P2 { font-size:12pt; line-height:100%; margin-bottom:0in; margin-top:0in; text-align:left ! important; font-family:Times New Roman; writing-mode:horizontal-tb; direction:ltr; } .P3 { font-size:11pt; line-height:100%; margin-bottom:0in; margin-top:0in; text-align:left ! important; font-family:Calibri; writing-mode:horizontal-tb; direction:ltr; } .P4 { font-size:11pt; line-height:100%; margin-bottom:0in; margin-top:0in; text-align:left ! important; font-family:Calibri; writing-mode:horizontal-tb; direction:ltr; color:#e36c0a; } .P5 { font-size:11pt; line-height:100%; margin-bottom:0in; margin-top:0in; text-align:left ! important; font-family:Calibri; writing-mode:horizontal-tb; direction:ltr; color:#e36c0a; } .P6 { font-size:11pt; line-height:100%; margin-bottom:0in; margin-top:0in; text-align:left ! important; font-family:Calibri; writing-mode:horizontal-tb; direction:ltr; color:#e36c0a; } .P7 { font-size:11pt; line-height:115%; margin-bottom:0.139in; margin-top:0in; text-align:left ! important; font-family:Calibri; writing-mode:horizontal-tb; direction:ltr; } .Standard { font-size:11pt; font-family:Calibri; writing-mode:horizontal-tb; direction:ltr; margin-top:0in; margin-bottom:0.139in; line-height:115%; text-align:left ! important; } .Table1 { width:6.4188in; margin-left:-0.075in; margin-top:0in; margin-bottom:0in; margin-right:auto;writing-mode:horizontal-tb; direction:ltr; } .Table1_A1 { padding-left:0.075in; padding-right:0.075in; padding-top:0in; padding-bottom:0in; border-width:0.0176cm; border-style:solid; border-color:#000000; writing-mode:horizontal-tb; direction:ltr; } .Table1_A { width:0.3708in; } .Table1_B { width:3.4444in; } .Table1_C { width:2.6035in; } .T1 { font-family:Times New Roman; font-size:12pt; } .T10 { font-family:Calibri; font-size:11pt; } .T11 { font-family:Calibri; font-size:11pt; } .T3 { font-family:Times New Roman; font-size:12pt; } .T5 { font-family:Times New Roman; } .T8 { font-family:Calibri; } .T9 { font-family:Calibri; } /* ODF styles with no properties representable as CSS */ .Table1.1 .T12 .T7 { }

1

00:00

[Music]

00:12

hi olive Jeanette here and today I'm

00:15

going to show you how to successfully

00:18

transplant leggy tomato seedlings as you

00:22

can see here I've got some tomato

00:24

seedlings that I let get too leggy

Сайн уу, Жанет энд байна. Өнөөдөр би та нарт улаан лоольны суналттай үрслэг хэрхэн шилжүүлэн суулгахыг үзүүлэх гэж байна. Та нар энд харж байгаа байх – хэт урт “хөлтэй” болсон үрслэгийг би авчирлаа.

2

there

00:27

are a few reasons why your tomato

00:29

seedlings could get leggy

Лоольны үрслэг ямар учир “хөлжиж” болдог хэд хэдэн шалтгаан бий.

3

one of them is

00:33

that there's not enough light after they

00:36

germinate

Нэг нь - соёолсоноос хойш гэрэл дутах.

4

another reason which I think

00:39

is the reason that these got leggy it's

00:41

because I had them too crowded I planted

00:43

my seeds a little too close together in

00:45

the tray

Өөр шалтгаан нь - тавиур дээр хэт шахцалдуулж наалдуулж суулгасан байх.

5

and then also another thing

00:48

that causes seedlings to be too leggy is

00:51

to keep them too warm especially at

00:54

night

Бас нэг зүйл нь - ялангуяа шөнийн цагт хэт халуунд байлгах.

6

if you keep your temperature too

00:57

warm at night it creates an environment

01:01

where the plant wants to grow

Хэрэв шөнөдөө халуун байлгавал ургах хүслэн үүснэ.

7

but

01:03

there's no light at night and so it gets

01:06

leggy it grows to find light which it

01:09

can't find because it's dark

Гэтэл гэрэлгүй учир ургамал гэрэл хайж тэмүүлж эхлэнэ.

8

but it

01:12

causes a thing called stretch in your

01:15

plant where it gets too tall at night if

01:18

you'll keep the temperature to warm

Ингэснээр, ургамал хэт уртсаж суналт гэдэг үзэгдэл бий болно.

9

so

01:21

if you don't put lights on your temp and

01:23

your plants and 24 hours then drop the

01:26

temperature down to like even as low as

01:29

40 degrees at night and after they've

01:32

germinated

Тиймээс, хэрэв ургамал дээрээ 24 цагийн туршид асах гэрэлтүүлэг тавьж өгөхгүй гэж байгаа бол температурыг буулгах хэрэгтэй - соёолсных нь дараа, 40°F хэм болтол.

10

now before the seeds

01:35

germinate you need to keep tomato seeds

01:37

at about 80 to 85 degrees all the time

01:41

in order to get a good fast germination

Лоольны үрийг түргэн соёолуулахын тулд - соёолохоос нь өмнө тогтмол 80-85°F хэмд байлгавал зүгээр.

11

01:44

but after they germinate after they

01:47

sprout then drop the temperature some at

01:50

night maybe not quite so low down when

01:52

they're first sprouted but as they get a

01:54

little age on them drop the temperature

01:56

down at night to keep them short and

02:00

stocky

Харин соёолсных нь дараа шөнийн температурыг буулгавал суналтгүй, богинохон, бадриун байх болно.

12

these were left in my germination

02:03

table which is 85 degrees for probably a

02:07

little too long but with tomato plants

02:09

it's not a problem

Соёололт хийх 85°F хэмийн халуунтай ширээн эд арай л удчихсан, хэтэрхий урт болчихсон байгаа юм. Гэхдээ лоольны хувьд ямар ч асуудалгүй ээ.

13

it's an easy fix and

02:12

I'm going to show you how that easy fix

02:14

goes

Засаж цэгцлэхэд хялбархан, би одоо яаж гэдгийг харуулах гэж байна.

14

02:15

so I've already potted up a lot of these

02:18

tomato plants and the kind they are is

02:22

sugarplum it's a little grape tomato

02:26

that's you know like a cherry tomato but

02:29

it's grape

Би нэлээдийг саванд суулгачихсан байгаа, энэ нь Sugarplum/чихэрлэг чавга нэртэй. Интоорт лооль шиг гэхдээ бүр усан үзэм хэлбэртэй.

15

and I'm gonna put these in

02:31

two and a half inch square pots there

02:34

are 32 of them in this tray and I help

02:39

sell these plants I've already gotten

02:41

enough for us to use

Би одоо 2.5 квадрат инч саванд суулгах гэж байна, хавтан дээр 32 сав байгаа, тэгээд зарж борлуулна. Өөрт бас хангалттай байгаа.

16

because this is the

02:44

kind of tomato that we're going to grow

02:47

in one of our high tunnels and I need to

02:50

have only like less than a hundred of

02:53

them

Яагаад гэвэл энэ төрлийн лоолийг бид нэг туннелэн дарлагадаа ургуулна. Надад 100-гаас доош ширхэг хэрэгтэй.

17

but they I bought 250 seeds because

02:57

that's the smallest amount that I could

02:59

get for what I needed and they sprouted

03:02

very well I've got a see it's all over

03:05

the place so for these I'm going to set

03:07

them up so that I can sell them to

03:09

customers

Гэтэл хамгийн бага нь 250 үр худалдаж авах болсон л доо, тэд бүгд маш сайн үрслээгд ирсэн, тиймээс би худалдъя гэж бодож байна.

18

first thing I'll do is take

03:15

out this little channels worth of

03:17

seedlings and then I'll gently break

03:22

them off one at a time

03:25

lay them down on my tray

Эхлээд би энэ нэг жижиг цуваа тарилттай үрслэгийг гаргаж ирээд алгуурхан нэг нэгээр нь салгаж аваад тэвшин дээрээ тавъя.

19

03:41

you can see that this seedling is really

03:44

leggy grows from here to here and we're

03:48

gonna bury it in this soil up to here

03:51

just lay your tomato plant down on your

03:53

soil

“”Хөл” сайн ургасан байхыг харж байгаа биз - эндээс тэр хүртэл? Үүнийг хөрсөнд булна энэ хүртэл нь - нэлээд хэсгийг хөрс рүү шигдээгээд.

20

poke a little hole underneath so

03:56

it's got a good place to go you can lay

03:59

the chop stick I use a chopstick for

04:02

planting things in my greenhouse for

04:07

transplanting seedlings and lay your

04:12

chopstick down on the stem and just push

04:16

down the tomato seedling can take a lot

04:19

of Bend without breaking

Жижиг нүх гаргах хэрэгтэй. Би ер нь шилжүүлэг хийхдээ савх хэрэглэдэг, савхаар ишэн дээр дараад өгөхөд лоолийн үрслэг хугардаггүй - нугларалт хүлээж авахдаа сайн.

21

they're really

04:24

quite tough so you don't have to be real

04:28

careful but you know you don't want to

04:32

be too rough but they don't break easily

04:38

if you've got an especially long one

Тэд үнэхээр тэсвэртэй, чамд хичээх шаардлага үгүй, гэхдээ бүр бүдүүн тойм байгаад яахав, гэхдээ л тэд тийм ч хялбар хугарчихгүй шүү - ялангуяа, бүр урт болсон нь.

22

you

04:41

can go as far up in the middle as you

04:44

want and just poke it down in there

04:46

adjust it a little bit make sure the

04:49

roots are covered up and you're going to

04:53

have a lovely plant that's going to have

04:58

roots all along that stem

Дунд хэсэгт нь хүргээд зүгээр доош нь дараад жоохон тэгшилж өг, үндэс нь хучигдсан эсэхийг шалгаад. Ингээд л, ишээ тойрсон үндэстэй гоёмсог ургамал гараад ирнэ дээ.

23

05:13

it's as simple as that you need to make

05:15

sure you have potting soil that's nice

05:17

and fluffy that you can work with that

05:20

you can drive your plant right down in

05:23

there into it

Энэ их хялбархан, харин хөрс сайн байх нь чухал. Сийрэг хөрсөн ургамал амархан орно.

if it's too hard then you

05:26

would have to push too hard in it could

05:28

break the stem

06:05

[Music]

Хэрэв хэт хатуу байвал хүчтэй дарах хэрэг гарах учир ишийг хугалж мэднэ.

24

06:12

sometimes if my soil is nice and fluffy

06:15

I don't even poke a hole I just take it

06:18

right on down in there

Заримдаа, хэрэв хөрс сийрэг сайхан байвал надад нүх гаргах шаардлага байдаггүй - шууд л дараад явчихдаг.

25

06:29

for me faster I can do it the better

06:32

because I have a commercial type

06:37

greenhouse where I have to produce a lot

Миний хувьд, аль болох хурдан л хийж байвал сайн. Яагаад гэхээр, манай хүлэмж бол бүтээгдэхүүн борлуулах зориулалттай, ихийг үйлдвэрлэх хэрэгтэй болдог.

26

06:41

we aren't open for retail business but

06:43

we take our products to a farmers market

06:46

and sell them

Бид жижиглэнгийн худалдаа хийдэггүй, харин бүтээгдэхүүнээ фермерийн зах дээр аваачиж борлуулдаг.

27

so it's like one empty

06:51

hole there okay there you have it it's

06:58

very simple now just there's another

Энд нэг хоосон нүх үлдчихлээ, хялбархан байгаа биз,

28

I'll just get that watered and

07:07

it's ready to sit on the bench and start

07:11

growing

07:13

[Music]

07:20

Одоо усалж өгөөд, вандан сандал дээр суугаад ургуулах л үлдлээ.