Enormous Harvest of Container Grown Potatoes

Саванд суулгасан төмс тоймгүй их ургац өглөө

00:01

I’ve got seven pots

00:04

7:30 late your pots they’re just about

00:07

stopped growing now so and they say it

00:09

is October. They’re

00:11

not gonna grow much bigger. So, I’ve

00:15

chopped all the tops off.

Let’s well, empty them out.

 

Надад 7 сав бий. Оройн

7:30 болжээ.

 

Эд ургахаа зогссон байна.

 

Одоо 10 сар учраас

 

эд илүү том болж

ургахгүй.

 

Тиймээс, би дээд хэсгийг

бүгдийг нь хайчлаад

хоосолж суллая.

I’m not put the

00:19

camera on fast-forward.

 

Би камераа хурдан горим дээр тавиагүй.

So, obviously not

00:21

gonna do seven potato reveal but we’ll

00:23

just do one.

Тиймд, мэдээж 7 савны

төмсийг нээе,

 

гэхдээ бүгдээрээ ердөө

ганцыг л харъя.

So, I’ll just go

00:25

and get me stuff sorted out.

Тийм учир,

надад эдгээрийг ангилж

ялгах боломж 

олгоорой.

It’s got me

00:27

tap all of them down

because I want to keep on

00:29

soil and compost and dig it in look a bit.

Бүгдийг нь доош нь харуулаад, яагаад гэвэл 

би шороо, компостыг хадгалаад бага 

зэрэг ухаж хармаар байна.

00:33

Just do it first one. So, we get

00:36

a general idea. Oh, my god!

Эхний нэгийг л эргүүлээд

үзъе.

Бидэнд

ерөнхий зураглал гараад

ирнэ. Өө, бурхан минь!

00:46

Right. So, for the first pot – 30 liters.

 

Зүйтэй. Эхний сав – 30 литрийнх.

00:51

That is absolutely really ridiculous,

00:54

right? So, I’ll put camera on a tripod and

00:58

I went to you all out and speed it up.

Энэ бүр жинхэнээсээ

биширмээр, зүйтэй.

За, би камера 3 салаа

хөлөн дээр 

байршуулаад авъя.

Би та нар руу дөхөж очоод

хурдлуулаад 

өгъе.

01:00

And we’ll see what sort of work we’ve

01:01

got at the end. But first impressions

01:04

that is absolutely ridiculous.

Бид 

ямархуу маягийн ажил

хийгээд авсанаа 

эцсийн бүлэгт үзнэ.

Гэхдээ

эхний сэтгэгдэл

үнэмлэхүй бишрүүштэй 

байна шүү.

Right

01:08

Tripod time, yeah! We’ll just bag this one

01:10

pot.Just because it’s a freak pot. I’d

01:12

love to get a 10 pounder. 10 pound out

01:15

of a 30 liter pot. So, bear with me

01:19

a sec folks just give these a quick way

 

01:26

some rideshare towards that way

01:40

pour some stuff to grow.

Зүйтэй, тийм ээ! Бидэнд

энэ сав хэрэгтэй.

 

Яагаад гэвэл энэ ер бусын

сав байна.

Би 30 литрийн савнаас

10 паунд авмаар байгаа.

 

Тиймээс,

хүмүүс ээ,

надтай цуг

нэг секунд хүлээнэ үү.

 

Ердөө энүүнийг бушуухан

эргүүлээдхэе.

Tell you, that’s

01:41

it yeah get bright right any guesses.

01:51

What you record pick nuts about all ofthem.

01:55

No scabby the considering. It would be

01:58

quite dry right then.

Та нарт 

гэж хэлэхэд, яаж ч

таашгүй гэрэл 

гэгээтэй зүйл боллоо.

Бичлэгэндээ 

жижигүүдийг түүж авч

байгааг харуулъя.

Өвчтэй 

төмс байхгүй шиг байна.

Нэлээд хуурайдуу 

байгаа бололтой.

02:01

First pot I will do it. I will not do this to all.

02:03

I’ll just do this first random one.

Эхний сав – үүнийг би

хийнэ. 

Би бүгдэд нь хийхгүй.

Би үүнийг ердөө

санаандгүй эхний 

сонголтоор хийнэ.

02:05

Set it to come on play ball. It’s

02:12

gonna give up on me in it what started

02:16

flashing. Now it’s not work it drops the

02:22

shouldn’t have done that

02:25

right. Let’s take a bit of a break.Rent

02:28

check here. I’ve got to try and get the

02:29

battery out there. We go. I think, Oh God!

Асаах товчлуур дээр тавьж

тохируулъя.

Энэ эвдэрчихээ юу? Гэрэл

нь анивчаад 

эхэллээ.

 

Ажилдаггүй ээ.

Ингэмээргүй л юм даа.

Задлаад үздэг юм уу?

 

Энд шалгавал яаж байна.

Зайг нь солих 

гээд үзъе.

Болчих шиг боллоо. Өө, бурхаан!

02:36

Right. We’re on two pounds now.

02:39

0-5 doesn’t weigh anything. Does it

02:41

here, we go, have we got a 10 pound bag.

Зүйтэй. Одоо 2 паунд

байна.

0-5 хооронд юуг ч хэмжиж

заадаггүй.

Барагцаалвал энд бид 10

паундын савтай 

байгаа.

Oh,

02:44

my God! Look at that

thirteen point four pound from

02:50

one pot. So, record is that.

Өө, бурхан минь ээ!

Энэ 1 савнаас гарах 13.4

паундыг 

хар даа.

 

Дээд амжилт юм байна.

02:53

right. We’ll get them all out and

02:55

weigh them all, in a massive

02:57

pot and see.

Зүйтэй. Эдгээрийг

бүгдийг нь гаргаж ирээд

 

ланжгар 

саванд хийж хуучны том

жингээр хэмжиж 

үзъе.

What’s that

02:59

seven pot, might get hundred pound

03:01

out seven pots, big as that.

Ийм том савнууд учир

нийт 

7 савнаас 100 паунд татна

байх гэж 

санагдаж байна.

03:03

Right. Take tripod out and I’ll

03:06

empty the rest in speedy way.

03:10

Right. Well folks. We’ll just put this

03:14

here and then we’ll get onto super speed

03:26

[Music]

За, камерын хөлийг холдуулж байгаа

 

би үлдсэнгийг нь хурдацтай хоослоод өгъе.

 

Зүйтэй, хүмүүс ээ.

 

Үүнийг энд тавиад супер

 

хурдаар урагшилъя.

05:27

Right there, folks. That’s about it check

05:30

that out, for a crop, I want to get.

05:33

Move around.

05:35

I think it’s been well worth it I’ve

05:37

never seen bigger potatoes in this.

Яг тэнд, нөхөд өө.

Ургацаа хэмжих цаг

ирлээ.

Тойрч эргэе.

 

Үүнээс 

том төмс 

хэзээ ч үзээгүй байсан нь

надад бас 

хэрэгтэй ч болжээ.

05:40

Absolutely ridiculous. So, I’m gonna find

05:44

a big pot. I’ll load them all up into it

05:46

and we’ll weigh it and see what sort of

05:47

weight we’ve got.

Үнэмлэхүй ой тойнд

ормооргүй. 

Зэ, нэг томоохон сав олж

иръе.

Бүгдийг 

тийш нь 

хийж аваад хамтдаа

хэмжээд 

ямархуу жин даахыг

харъя.

So, I’ll do that now.

05:51

Put them in this tub over

05:53

here. We look at size of some of them.

Зэ, би одоо хийгээдэхъе.

Эдгээрийг энд байгаа эл

саванд хийе.

Заримынх нь хэмжээг

хараач.

05:56

They’re absolutely crazy. So, I’ll put them

06:00

all in and we’ll give it a weigh. See what

06:03

we’ve got.

Эд бүр 

үнэмлэхүй галзуутай. 

Зэ, би бүгдийг авч ийш

хийгээд 

хамтадаа хэмжиж үзъе.

Бидэнд юу байгааг хар

даа.

06:04

I don’t think there’s as many as

06:05

originally thought but seven pots give

06:10

out an average 10 pound per pot that’s

06:12

what 70 pound which would be quite an

06:14

amazing haul. So, I won’t bore you to

06:17

tears.  I’ll just put it on the speed-up.

06:27

[Music]

Өмнө нь юу гэж бодож

байснаас 

зөрүүтэй байна.

 

Гэхдээ 7 савнаас

дундачаар 10 паунд гэвэл

70 болох нь.

 

Гайхамшигтай үзүүлэлт

байна шүү.

 

Та нарыг чилээхгүйн тулд

хурдлуулчихъе.

06:47

All right. That’s it.

06:49

Damn it, we missed some in soil. Oh, here

06:54

we go.

06:54

Please, work. Just twist it. Jesus Christ.

За, сайн байна. Ингээд л,

гүйц ээ.

Золиг гэж.

Хөрсөнд зарим нэгийг

үлдээчихэж.

За, ийм л байна даа.

Ажиллаад байгаарай.

Сэгсрээд авъя. 

Жесүс Крист.

07:00

Turn right.

07:03

Save me swaying scales goofing off. They

07:06

only got 40 kilos.

Баруун тийш хөдөлгөе.

 

Гар жинлүүрийг минь

эвдчихгүй байгаа?

 

40 кг ч болж мэдэх нь.

07:12

Pull your pants up.

Don’t know what we’ve got there.

07:21

Тell me, cameraman. 75, dirt 75 pound or so.

07:27

That’s 10 and nearly 11 pound of

07:31

pot over seven pot.

Өмдөө татаадахъя. 

Бид юу олж авав гэдгийг

мэдээгүй л 

байна даа.

Хэлээрэй

зураглаач аа. 

75 байна. Бохироор 75 паунд

эсвэл 

тэр хавьцаа.

Тэгвэл, 7 сав бүрээс 10 ба

бараг л 11 паунд.

That is ridiculous.

07:35

There you go, folks.

07:39

I’ll keep shouting about it and that’s why

07:42

75 pound out of seven pots in

07:45

an area just a bit more than two square

07:47

meters. Can’t go better than that.

07:50

Can you folks? That’s about it.

07:52

See you later.

Үнэмшихэд бэрх юм аа.

Ийм л байна даа, хүмүүс

ээ.

Би ч бүр 

хашгирмаар л байна. 

Ердөө 2 квадрат метрээс 

багахан 

илүүтэй талбайд

байрласан 

7 савнаас – 75 паунд.

Үүнээс илүүг арай ч

амжихгүй нь.

Харин та нар чадах уу? 

За, үүгээр өндөрлөе.

Дахин уулзатлаа, баяртай