ПРАВИЛА высадки КАПУСТНОЙ рассады!

Байцааны үрслэг шилжүүлэн суулгах дүрэм

00:00

Рассаду капусты высаживают в открытый

00:03

грунт совершенно

разными способами. И эти

00:06

способы между собой различаются как

00:08

схемы размещения рассады так и

00:11

расстоянием между

сеянцами, и даже сроками высадки

00:14

Байцааны үрслэгийг ил

хөрсөнд суулгаахдаа бүр

илт ондоо олон арга

хэрэглэдэг.

Эдгээр арга нь

хоорондоо

байршуулах схем,

үрслэг хоорондын,

зай,

тэр бүү хэл, суулгаж

эхлэх цаг

хугацаагаар

ялгарна.

А так как моя рассада капусты,

00:18

которую я сеяла в теплице в мобильную

00:21

грядку еще в начале апреля, подросла и

00:23

готова к высадке грунт, то я как раз

00:27

займусь пересадкой и заодно буду

00:29

делиться с вами этим процессом. И так,

00:33

начну с того, что место для капусты нужно

00:36

выбрать на открытом не затененном

00:38

участке.

4-р сарын эхэнд

хүлэмжинд хөдөлгөөнт

эгнээнд суулгаж авсан

миний байцааны үрслэг

одоо өсөөд хөрсөнд

шилжүүлэхэд бэлэн

болсон учир

би шилжүүлгийн ажлыг

яг хийгээд, хажуугаар нь

та нартай энэ үйл явцын

талаар туршлагаасаа

хуваалцъя.

 

Ингээд, эхний ээлжинд

байцаанд ил задгай

сүүдэрлээгүй байршил

олж авах нь зүйтэй.

При этом нужна такая грядка, где

00:41

за последние четыре года

не росли

00:43

крестоцветные. Как

вариант, хорошо садить

00:46

капусту там, где перед этим были бобовые

00:49

тыквенные

00:50

или же пасленовые культуры. К примеру,

00:53

у меня на этой грядке в

прошлом году росли

00:55

томаты. А после уборки

урожая я засеивала

00:59

грядку вико-овсяной смесью.

Ингэхдээ, сүүлийн 4 жилд

тухайн талбайд

“крестоцветные” аймгийн

ургамал тариалаагүй байх

хэрэгтэй.

 

Хувилбар болгож хэлэхэд,

байцаанд өмнө нь вандуй,

хулуу эсвэл “пасленовые”

төрлийн ургамал тариалж

байсан талбай илүү сайн

тохирно.

 

Жишээ нь, миний энэ

эгнээнд ноднин жил

улаан лооль ургаж байсан.

 

Хурааж авсаныхаа дараа

би “вико-хошуу буудайн”

холимог үр цацсан.

01:01

Как ни странно, но за зиму она не

01:04

вымерзла и, поэтому,

весной нам пришлось

01:08

ее подрезать по узлу кущения в

01:10

горизонтальном слое почвы.

01:12

Перевернуть пласт зеленкой вниз и

01:15

пролить …(?)бактериями.

Всё. Через неделю

01:18

грядка готова к приему рассады. Таким

01:22

образом подготовив

грядку, я через каждые

01:24

полметра размечаю на ней лунки и делаю

01:28

это в шахматном порядке, учитывая то, что

01:31

капуста не переносят тесноты и очень

01:34

требовательна к освещению.

Сонирхолтой нь, өвөлдөө

тэд хөлдсөнгүй, тиймээс,

хавар хөрсний дагуу

соёололтын уулзвар

хэсгээр нь тайрах болсон.

 

Хөрсийг ногоорсон

хэсэгтэй нь цуг эргүүлж

доош нь харуулаад    …

(?)бактеритэй услах.

 

Тэгээд л болоо.

Долоо хоногийн дараа

эгнээ маань үрслэг хүлээн

авахад бэлэн болно.

 

Ийм маягаар эгнээг

бэлдчихээд, би хагас метр

тутамд нүхний тэмдэгийг

шатрын хөлөг аятай

тавьдаг.

 

Байцаа нь шахцалдааныг

тэсвэрлэх дургүй ба

гэрэлтүүлэгт шаардлага

өндөртэй гэдгийг тооцож

явна.

Но, несмотря на

01:39

это, капуста сама по себе эта

01:41

компанейская культура. И, поэтому, между

01:44

кочанами в дальнейшем можно засеять

01:46

пряности салаты или же лук. Саму рассаду

01:50

в день пересадки я не поливаю, чтобы

01:52

стебель стал немного

мягким и не слишком

01:55

хрупким. А полеваю её примерно за час до

01:58

высадки, чтобы увлажнить почву и легко

02:02

можно было разъединять сеянцы.

Хэдийгээр тийм ч гэсэн,

байцаа өөрөө нийтэж

маягийн ургамал юм.

Тиймээс, булцуу хооронд

нь цаашдаа амтлагч

ногоо, салат эсвэл сонгино

суулгаж болно.

Үрслэгийн ишийг бага

зэрэг зөөлрүүлэх,

хэтэрхий хэврэг

байлгахгүйн үүднээс би

суулгах өдөрт нь

усалдаггүй.

 

Харин шороог чийглэх,

барьцалдсан олон

үрслэгийг хялбар салгах

зориулалтаар шилжүүлж

суулгахаас нь 1 цагийн

өмнө усладаг.

И так,

02:06

начинаю я с того, что выкапываю

02:08

достаточно глубокую ямку

02:10

глубиной, наверное,

сантиметров в 15. На дно

02:13

её кладу пару ложек золы и одну

02:16

столовую ложку

02:17

такого натурального органического

02:19

фосфорного удобрения как костная мука.

02:23

Вдобавок к этому она еще и является

02:25

хорошим раскислителем

почвы и даже более

02:29

эффективна, чем фосфоритная, так как она

02:31

очень богата фосфором и кальцием.

 

Ингээд, би 15 см орчим

гүнтэй нэлээд гүнзгий нүх

ухахаас эхэлж байна.

 

Ёроолд нь 2 халбага үнс,

 

мөн хоолны 1 халбагаар

ясны гурил нэртэй ийм

натураль органик

фосфорын бордоо хийж

өгнө.

 

Ясны гурил нь нэмээд

хөрсний хүчиллэг

байдлыг багасгагч сайн

зүйл бөгөөд фосфоритоос

ч илүү үр дүнтэй, учир нь

фосфор, кальциар маш

баялаг.

02:34

Именно это как раз таки и нужно капусте,

02:37

так как она предпочитает щелочную среду.

02:40

А в дополнение к этому фосфор не только

02:44

развивает крепкую корневую систему

02:45

растений, но и участвует в процессе

02:48

усвоения других питательных веществ.

02:51

Далее положив на дно ямки удобрения, я

02:55

перемешиваю с землей и заполняю лунку

02:58

водой – не менее 1 литра.

Затем я ложкой из

03:03

общей грядки аккуратно достаю комок с

03:05

рассадой, стараясь при этом не повредить

03:08

корни.

Энэ л байцаанд яг

шаардлагатай, учир нь

үүнд шүлтлэг орчин илүү

тохиромжтой.

 

Нэмээд фосфор нь зөвхөн

бадриун үндэсний систем

хөгжүүлээд зогсохгүй, мөн

бусад шимт бодис хүлээж

авах үйл явцад оролцдог.

 

Цаашлаад, нүхний ёроолд

бордоо хийснийхээ дараа

би шороотой хольж

хутгаад – 1 литрээс

багагүй усаар нүхийг

дүүргэнэ.

 

Тэгээд би нийт эгнээнээс

халбагаараа

олон үрслэгтэй

барьцалдмал шороог

үндэс гэмтээлгүйгээр

эвтэйхнээр гаргаж авна.

Отсоединяю один наиболее крепкий

03:11

сеянец и помещаю его в

лунку прямо с жидкой

03:15

земляной кашицей. При этом одной рукой

03:19

его придерживаю, а второй, присыпая до

03:21

семядольных листочков,

03:23

затем я ладонями слегка уплотняю землю

03:26

вокруг растения так, чтобы корни попали

03:30

на нужное место и вокруг них в земле не

03:33

было пустоты. Очерчиваю

приствольный круг

03:36

вокруг сеянца

03:37

и вновь обильно проливаю. Обратите

03:41

внимание на то, что растение я высадила

03:43

как бы в углубление, создав вокруг него

03:46

земляное коре.

Хамгийн бадриун

үрслэгийг тусгаарлан

салгаад шууд нүхэнд

чийгтэй шороон бантан

руу суулгаж байршуулна.

 

Нэг гараараа тогтоон

барьж байгаад нөгөө

гараараа долоон салаа

навч хүртэл нь хүчиж

өгөөд

алгаараа ургамалын эргэн

тойрны хөрсийг хөнгөхөн

нягтаршуулна.

 

Үндэс нь зөв байршилд

очсон байх хэрэгтэй.

Эргэн тойрны газарт нь

хоосон хөндий зай үүсэх

учиргүй.

 

Мөчир орчны тойргийг

суулгацын гадуур зураад

дахин нэвчтэр нь усална.

Ургамлыг би гадуур нь

газрын тойрог үүсгээд

хонхорхойд суулгаад

авсан байхыг анзаарав уу.

03:48

Именно при таком варианте посадки вода

03:51

при поливе не будет растекаться. Будет

03:54

сначала набираться в этом углублении,

03:56

а потом постепенно впитываться и попадет

04:00

туда, куда нужно, то есть –

к корням. Напомню,

04:04

что капуста – это очень влаголюбимое

04:06

растение и очень много зависит именно от

04:09

того, как мы ее поливаем. А если же после

04:12

полива или дождей молодые капустные

04:15

саженцы сильно

наклоняются к земле, то их

04:19

можно просто подправить усадив на место.

Яг ийм хувилбараар

тариалахад усалгааны үед

ус гадагши хальж

асгарахгүй.

 

Эхлээд энэ хонхорхойд

цугларч аажмаар

шимэгдээд хэрэгцээт

газартаа буюу үндэс рүү

хүрч очно.

 

Сануулж хэлэхэд, байцаа

нь маш их чийг шаарддаг

ургамал бөгөөд хэрхэн

усалж буйгаас чухам их

зүйл шалтгаална.

 

Хэрэв усалгаа болон

борооны дараа байцааны

залуу суулгац газарт хэт

налаад байвал тэдгээрийг

зүгээр л засаж залруулаад

байранд нь тавьчихна.

04:23

Также для того, чтобы поддержать тонкие

04:26

капустые ножки и в дальнейшем избежать

04:28

их искривления, нужно примерно через

04:31

неделю-полторы после

высадки обязательно

04:34

окучить саженцы. а если рассада вытянута,

04:37

то и того раньше. Во второй же раз

04:40

окучивать ее нужно

примерно недели через

04:43

три после первого. И это окучивание уже

04:46

будет способствовать

укреплению корневой

04:48

системы. Для этого опять же таки

04:51

пригодится такая углубленная посадка, то

04:54

есть в итоге после нескольких окучиваний,

04:56

кочан капусты будет формироваться на

04:58

крепкой ножке вровень с землей.

Мөн туялзуур нарийхан

хөлийг нь дэмжээд өгөх ба

цаашид мурийлгахгүй

байх үүднээс

суулгалт хийснээс хойш

ойролцоогоор 7-оос 10

хоногийн дараа манах

хэрэгтэй.

 

Хэрэв суулгац суналттай

байвал – түүнээс ч наана.

Эхний маналтаас хойш

барагцаалвал 3 долоо 

хоногийн дараа 2 дахийг

нь хийх юм.

 

Энэ маналт нь үндэсний

системийг бэхжүүлэхэд

дөхөм үзүүлнэ.

 

Үүнд ийм гүнзгий

суулгалт ч бас хэрэг

болно.

Өөрөөр хэлвэл, хэсэг

маналт хийсний дараа

байцааны булцуу нь

бадриун чанга хөл дээр

газрын гадаргуутай

ижилсэж боловсрох

байдалд орно.

Но не

05:03

забываем также после поливов и дождей

05:06

рыхлить землю, чтобы,

тем самым, обеспечить

05:09

доступ воздуха к корням и заодно уже

05:12

попутно бороться с сорняками. А после

05:15

чего, конечно же, чтобы избежать

05:17

образования почвенной корки, присыпаем

05:19   

политую почву сухой землей.

05:22

Спасибо за просмотр, ставь палец вверх и

05:25

подписывайся на наш канал

Гэхдээ усалгаа ба борооны

дараа хөрсийг самнаж

сийрэгжүүлж байхаа

мартуузай.

Ингэснээр,

үндэсний хэсэгт агаар

хүрч очих боломжийг

олгоно, мөн зэрлэг

ургамалтай ч тэмцэнэ.

 

Сүүлээр нь, мэдээж,

хөрсийг өрөмтүүлэхгүйн

тулд усалгаа хийснийхээ

дараа хуурай шороо

цацаж байна даа.

 

Үзэж сонирхосонд

баярлалаа, хуруугаа дээш

өргөнгөө манай сувагт

бүртгүүлээрэй.