Амтат чинжүү ургуулах арга туршлагаас

1

Palánta kiültetés aranyszabálya

Үрслэг суулгах алтан дүрэм