Гадаад ертөнцийн сонин сайханаас

1

Grape Stomp & Harvest Festival 2016, California

Усан үзэм гишгэж бяцлах тэмцээн. 2016 оны ургацын баяраар, Калифорнид