Payment

      Фэйсбүк рүү орж дараахи мэдээллийг үлдээнэ үү:

  • төлбөр хийсэн фото илгээх
  • имэйл хаягаа бичих (тэр нь таны USERNAME болно)
  • Аль ТҮВШИНД холбогдож байгаа вэ?

 

  • ХААН банкны данс: 5007 9536 20
  • Гүйлгээний утга: энд бас имэйлээ бичих
  • НУУЦ ҮГ таны Фэйсбүк хаяг руу очно

       Асууж тодруулах зүйл гарвал Фэйсбүк рүү миссэж илгээнэ үү

“ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА”-д имэйл хаягаа бичих