Payment

Фэйсбүк дээр буй хаягаар орж дараахи мэдээллийг үлдээнэ үү:

  • төлбөр хийсэн фото илгээх
  • имэйл хаягаа бичих (тийш нь нууц үг илгээнэ)
  • Аль түвшинд холбогдож байгаа вэ?
  • ХААН банкны данс: 5007 9536 20

“ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА”-д имэйл хаягаа бичих