Дайкон: посадка, уход и хранение. Выращивание дайкона

Дайкон: суулгах ба арчилж хадгалах. Дайконыг ургуулах

00:00

здравствуйте дорогие садоводы вы

00:01

смотрите канал сад для души

00:03

сегодня мы будем сеять дайкон у меня

00:07

северная подмосковье и с посевом дайкона

00:09

желательно успеть до 25 июля еще лучше

00:13

посадить его 20 июля сейчас вам покажу

00:16

лунки которые я готовлю для дайкона

00:20

глубиной 60 70 сантиметров

Сайн байцгаана уу, хүндэт

цэцэрлэгчид ээ. Та нар

“Сэтгэлд зориулсан

цэцэрлэг” гэдэг суваг үзэж

байна.

Өнөөдөр бид Москвагийн

хойд хэсэгт байрлах манай

хашаанд дайкон суулгана.

Дайконы суулгалтыг 7-р

сарын 25-наас наана

амжаад авбал их сайн.

7-р сарын 20-ноос өмнө

суулгачихвал бүр зүгээр.

Би одоо дайконд зориулж

бэлтгэдэг нүхнүүдийг

харуулъя.

Гүн нь 60-70 см байна.

вот так они

00:23

выглядят сейчас я закреплю камеру и буду

00:28

вам уже подробно рассказывать и

00:30

показывать как правильно приготовить

00:34

место для дайкон и как почву заправить

00:37

чтобы вырос дайкон гигантский и так вот

00:45

здесь у меня грядка приготовленная для

00:47

посева

00:48

дайкон а лук был вот сзади меня тоже

00:51

самое одинаковые грядочки у меня были

00:52

лук и морковка совмещенные посадки здесь

00:55

был красный лук он созрел чуть раньше я

00:58

его уже вчера буквально убрала когда у

01:02

лука вот это вот шейка станет мягкой вот

01:06

это вот место соединения луковицы с

01:08

пером тогда его уже можно вытаскивать

Эд им маягаар харагддаг.

Одоо би камераа тогтоож

аваад та бүхэнд тодорхой

яриад үзүүлээд өгъе.

 

Яаж дайконд газар зөв

бэлтгэх, аварга том

дайкон ургуулах хөрсийг

хэрхэн боловсруулах тухай

хэлъе.

 

За, энд дайкон суулгахад

бэлтгэсэн эгнээ байна.

 

Харин миний ар талд

сонгино байсан юм аа –

мөн адил, яг ижилхэн

эгнээнүүд.

Сонгино, шар лууваны

холимог тариалалт. Энд

улаан сонгино байсан.

 

Арай эрт боловсорсон.

Би ердөө өчигдөр

хураагаад авчихсан.

 

Сонгины яг энэ булцууг

иштэй нь холбодог

хоолойвч хэсэг зөөлрөөд

ирэхэд – сугалж авч болно

оо гэсэн үг.

01:10

у меня красный еще раз повторюсь согрел

01:13

раньше

01:13

желтый вот пока еще дозревает поэтому

01:17

дайкон у меня будет сидеть рядом на

01:19

грядке на грядки с морковкой и потом

01:23

когда уже в сентябре будут заморозки

01:26

морковка еще будет дозревать я поставлю

01:28

дуги и накрою дайкон обычно я его убираю

01:32

чуть ли не в середине октября конечно по

01:35

погоде

Давтаж хэлэхэд, миний

энэ улаан сонгино илүү

эрт боловсорчихсон,

харин шарын болц бас

гүйцээгүй байгаа.

Тиймээс, дайкон

эгнээндээ шар луувантай

цуг байрлаж суух болно.

Тэгээд, 9-р сард сэрүү

унаад ирэхэд лууван

болцоо гүйцээгээд байж л

байх болно.

Би туннель дарлага

тавьчихна. Дайконыг ч

хучаад авна.

Би голдуу үүнийг бараг л

10-р сарын дундуур шахуу

хураадаг.

Мэдээж цаг агаараас

хамаарна л даа.

накрывают двойным нетканым

01:37

материалом сверху пленкой выдерживает

01:41

до -8 градусов под таким укрытием он

01:44

продолжает расти в сентябре и в октябре

01:47

и всегда у меня знатный дайкон если

01:51

конечно успеть вот посеять его до 25

01:54

июля и так дайкон это корнеплод который

01:57

растет в длину

01:59

соответственно для того чтобы его росту

02:01

ничего не препятствовала земля должна

02:03

быть очень очень рыхлая то есть чем

02:07

тщательнее чем глубже вы перекопайте

02:10

почву на грядке

02:11

тем богаче и внушительнее будет размер

02:15

вашего дайкончика

2 давхар нэхээсгүй

материал дээр нийлэг

хальс тавьж хучихад -8

хэмийг ч дааж тэсвэрлэнэ.

Ийм хучлага дор дайкон

9,10-р сард ч ургасаар

байна.

 

Тиймээс, надад үргэлж

гаргууд сайн дайкон

байдаг, гэхдээ 7-р сарын

25-наас өмнө суулгасан

байх шаардлагатай.

 

За, дайкон гэдэг бол

уртаашаа ургадаг үндэс

үрт юм.

 

Түүний ургалтад юу ч саад

болохгүйн тулд газар нь

маш сийрэг байх хэрэгтэй.

 

Өөрөөр хэлвэл, хичнээн та

нар хөрсийг гүйцэт гүн

ухаж өгнө, танай дайкон

төдий чинээний баялаг ба 

сүржин хэмжээтэй байх

болно.

можно делать это при

02:17

помощи лопаты желательно копать хотя бы

02:20

на полтора штыка или при помощи бура что

02:24

касается буры конечно  эту работу

02:27

желательно доверить мужчинам я вам

02:29

показывал вот в начале ту лунку которая

02:32

у меня готова в средней готовности

02:35

стадия средней готовности я на грядке

02:36

при помощи буры делаю такие глубокие

02:38

лунки

02:40

60-70 сантиметров глубиной потом я

02:43

засыпаю плодородной почвой расскажу как

02:46

сделать состав этой почвы

Үүнийг хүрзээр хийхдээ –

хүрзнийхээ хэмжээнээс

ядахнаа 1.5 дахин их

байвал зүгээр.

Эсвэл “бура” гэдэг

нүхлэгчийн тусламжтай.

Нүхлэгч ашиглах ажлыг

мэдээж эрчүүдэд

даалгачихвал дээр юм.

 

Би та нарт үзүүлж байсан

эхэндээ тэр нүхийг. Дунд

зэргийн хэмжээнд

бэлтгэгдээд байгаа.

 

Би энэ эгнээнүүдэд

нүхлэгчийн тусламжтай

ийм маягийн гүнзгий нүх

гаргадаг.

60-70 см гүнтэй. Дараа нь

би шим тэжээлт хөрсөөр

хучиж өгнө.

Энэ хөрсний найрлагыг

яаж хийх вэ гэдгийг хэлж

өгнө.

сейчас я вам

02:48

покажу здесь у меня 3 лунки вот так на

02:52

расстоянии примерно 30 сантиметров друг

02:55

от друга в шахматном порядке вот они я

02:57

палочками их отметила это у меня здесь

02:59

отсюда эта палочка ну и при помощи бора

03:03

мы это делаем но у меня земля рыхлая

03:07

торф с компостом вот так вот и конечно

03:12

потом вытаскивать нужно такую силу

03:15

приложить но вот удобно при помощи бура

03:18

видите сразу сколько земли вытаскивается

03:21

в принципе пол дела сделано

Одоо би та бүгдэд

харуулъя. Энд надад 3 нүх

бэлэн байна – бие биенээс

дундчаар 30 см зайтай.

Шатрын хөлөг маягтай.

Тэд энд байна. Би модоор

тэмдэглээд өглөө.

Энд, миний эндээс энэ

мод байгаа юм.

За, нүхчлэгчийн

тусламжтай бид үүнийг

хийнэ.

Ер нь миний газар сийрэг

л дээ.

Хатаасан намагийг

компосттой хольсон

байгаа. Ингээд л, мэдээж

дараа нь буцааж сугалж

авах хэрэгтэй, ийм хүч

зарцуулаад.

Гэхдээ эвтэйхэн шүү,

нүхлэгчийн тусламжтай,

харж байгаа биз, ямар их

шороо сугалж авч ирж

байна.

Үндсэндээ, ажлын тал нь

хийгдэчихлээ.

но дальше

03:23

уже я вытаскиваю совочком либо можно еще

03:27

второй раз пробурить всё лунку сделали и

03:30

засыпаем плодородную почву я возвращаю

03:32

это почему обратно потому что меня уже

03:34

здесь она приготовлена грядка меня здесь

03:37

уже в лунках компост ту почву которую я

03:40

вытаскиваю вот который с той лунки я

03:42

вытащила я отправляю в компост здесь

03:46

лунку всю полностью я засыпаю

03:49

плодородной почвой на основе компоста

03:53

готовлю почву добавляю туда двойной

03:57

суперфосфат и любое комплексное

03:59

удобрение например кемира или фертика

04:02

золу я не добавляю потому что есть

04:04

вероятность что корнеплоды уйдут в

04:07

стрелку так же как и при посеве редиса

Цаашлаад, би жижиг

утгагчаар шороог гаргана,

эсвэл 2 дахь удаагаа

нүхлэнэ. Боллоо. Нүхээ

гаргаад авлаа.

Тэжээлт хөрсийг

буцаагаад хийчихнэ.

Яагаад гэвэл, энд би

бэлдчихсэн байгаа.

Нүхэнд компост

хийгээстэй.

Харин тэр нүхнээс гаргаж

авсан шороог би компост

руу илгээж байгаа.

Энд нүхийг бүхэлд нь

компосттой шимт хөрсөөр

дүүргэнэ.

 

Хөрсийг баяжуулж

бэлтгэхдээ тийш нь

давхардсан суперфосфат

болон ямар нэгэн

комплекс бордоо нэмж

өгнө. Жишээ нь, “Кемира”

юм уу “Фертика”.

 

Би үнс нэмдэггүй. Яагаад

гэвэл, үндэс үртүүд

сумлаад суналзаад явчих

магадлал бий –

улаан лууван суулгахтай

адилаар.

04:11

дайкон мне нравится вот сколько я

04:14

перепробовал дайкон и я каждый год сею

04:16

дайкон очень его люблю потому что

04:18

корнеплоды дайкон у меня на обычном

04:21

балконе застекленным то где я

04:23

поддерживаю в самые лютые морозы

04:24

температуры плюс 2 плюс 3 градуса

04:26

храниться до апреля месяца в обычном

04:30

мешке просто как вот из-под сахара этот

04:33

мешок двойной но оставляю ее в

04:35

полиэтиленовый черный мешок для мусора

04:37

а верхушку не закрываю примерно вот

04:39

столько оставлю открытым все ставлю

04:42

только не на пол а на лавочку ставлю

04:44

мешке георгина у меня стоят мешки с

04:46

дайконом с картошкой и покрываю одеялом

04:49

все и так всю зиму у меня всегда на

04:52

столе свежий

04:53

дайкон

Дайкон надад их

таалагддаг. Би одоо

өчнөөн олон удаа

дайконыг янз бүрээр үзэж

байна.

Тэгээд жил бүр

суулгадаг. Юу нь их

таалагддаг вэ гэхээр –

байрны энгийн шилэлсэн

тагтан дээр хамгийн

ширүүн жавартай

шуургатайд ч нэмэх 2-3

хэм байлгахад дайконыг

ердийн шуудайд хийгээд

4-р сар хүртэл хадгалж

болно.

 

Элсэн чихрийн

давхарласан шуудай ч юм

уу, хог хаядаг хар нийлэг

шуудайд бас хийж

орхидог.

Дээд амсарын хэсгийг

хаадаггүй, ойролцоогоор

ийм хэмжээг онгорхой

орхичихно. Харин шалан

дээр биш модон вандан

дээр шуудайг тавьна.

 

Тэнд бас георгина

цэцэгтэй шуудай байна.

Дайконтой цуг төмс ч

байна.

 

Бүгдийг хөнжлөөр

хучаад – бүхий л

өвөлжингөө ширээн дээр

шинэхэн дайкон.

это просто классное лакомство

04:57

супер лакомство всей семьей его очень

05:00

любим мы натираем на терке а можно

05:02

кольцами резать лук добавить туда все

05:06

что угодно здесь уже а зависит от ваших

05:10

предпочтений

05:10

так вот сколько я сеяла дайкон супер

05:13

навороченные какие-то современные сорта

05:15

но мой любимый минаваси еще ни один

05:19

сорт не превзошел вот он минаваси дайкон

05:21

вот он тоже я очень люблю его и всегда

05:24

несколько покупаю а не важно какой фирмы

05:27

есть еще и в малиновый дайкон покороче и

05:32

примерно сантиметров 30 вырастает но

05:35

очень-очень вот он красивый если вы его

05:38

найдете в продаже вот такой дайкончик

05:40

обязательно посеять очень красиво знаете

05:43

нарезать кружочки белого дайкон

05:44

разложить и тут же

05:46

вот такого малинового у гостей это

05:49

вызовет восторг дети тоже будут в

05:52

восторге

Дайкон бол дээд зэргийн

супер амттан идээ шүү.

Манай гэр бүлийнхэн бүгд

дуртай.

Хусаж хирчлээд, цагираг

болгож зүсээд, сонгино

нэмж болно, энд таны

юунд илүү сонирхохоос л

хамаарна даа.

Би ингэхэд өчнөөн их

дайкон суулгаад, супер

эргэлдүүлсэн янз бүрийн

орчин үеийн сорт гарч

ирээд л, тэгсэн ч миний

дуртай “Минаваси” сортыг

гүйцэх нь гарч ирээгүй л

байна.

 

Би бүр дуртай болохоороо

дандаа хэд хэдийг

худалдаж авдаг, ямар

компанийн байх хамаагүй

ээ.

Бас нэг ийм ягаан

бөөрөлзгөний өнгөтэй

байдаг. Арай богино – 30

см орчим.

 

Гэхдээ маш их үзэмжтэй.

Хэрвээ та нарт худалдаанд

ийм дайкон тааралдвал

заавал суулгаарай.

Маш үзэмжтэй.

 

Хар даа,

цагаан дайконыг

тойруулж зүсэж тавиад,

дэргэд нь яг ийм

бөөрөлзгөнө шиг ягаан

байхад зочидууд сэтгэл

хөөрөлд орно.

Хүүхдүүд ч шашгилдаад

явчихна. 

и так обязательно конечно

05:56

вместе с дай кончиком редьку сеем маргеланскую

05:59

черную

06:00

это обязательно но для редьки конечно не

06:03

обязательно делать буром вот такие лунки

06:06

глубокие совершенно не обязательно

06:08

достаточно на штык лопаты перекопать и

06:10

сделать конечно супер плодородную почву

06:12

и так дайкончик вот у меня здесь лунки

06:17

она отмечена лунки в них уже компост

06:21

вот то есть почвосмесь про которую я

06:23

вам сказала я в каждую лунку раскладываю

06:29

по 3 семечка что на расстоянии примерно

06:31

5 сантиметров потом конечно же я оставлю

06:35

одно если класть по одному то велика

06:39

вероятность я же не в рядочек сею велика

06:41

вероятность того что просто какая-то

06:42

лунка окажется пустой а это

06:45

непозволительная роскошь

Мэдээж дайконтой цуг

“Маргелан” сортын том

улаан хар лууван суулгана.

Энэ бол заавалчгүй.

 

Гэхдээ улаан хар лууванд

нүхлэгч ашиглаад ийм

гүнзгий нүх ухаж бэлдэх

шаардлагагүй л дээ.

Хүрзний өөрийнх нь

хэмжээнд ухсан байхад

хангалттай.

 

Мэдээж хөрсийг супер

тэжээллэг болгосон

байна.

Энд миний дайконын

нүхнүүд. Тэмдэг

тавиастай.

 

Эдгээрт

компост хийчихсэн байгаа

– түрүүн миний хэлдэг

хөрсний хольц.

Нүх болгонд 3 үр тарааж

өглөө. Хоорондоо –

ойролцоогоор 5см зайтай.

Дараа нь мэдээж би

нэгийг л үлдээнэ. Нэг

нэгээр хийнэ гэвэл

(би эгнээнд цувуулж

суулгаагүй учир) аль нэг

нүх нь хоосон үлдэх

магадлал өндөр юм аа.

 

Энэ бол харин байж

болошгүй тансаглал шүү.

06:46

нужно все засадить на глубину сантиметр

06:51

вот так опускаю на расстояние пяти

06:55

сантиметров 3 семечка в эту лунку а так

06:57

треугольничком получается конечно чуть

06:59

поближе друг к другу чтобы вот

07:03

корнеплод оказался по центру нашей лунки

07:05

потом все чуть-чуть ладонью я почву

07:11

уплотняю дальше конечно же я вот так вот

07:15

а посею всю грядочку засею семенами

07:20

да важно слизни слизни

07:24

бесчинствует в этом году я впервые за

07:27

все время у меня сожрали первый посев огурцов

07:30

поэтому у меня две с половиной недели

07:31

огурцы в открытом грунте позже

07:34

безобразно сожрали поэтому сразу сразу я

07:38

раскладываю по несколько гранул вот

07:40

грозы сверху лунки

Бүгдийг нь 1 см гүнд

суулгах хэрэгтэй.

Ийм маягаар доош

буулгахад (5 см зайтай 3

үрийг энэ нүхэнд) –

гурвалжин хэлбэртэй

болж байна.

Мэдээж жоохон өөр өөрт

нь ойртуулаад – тэгвэл

үндэс үрт булцуу дараа нь

манай нүхний төв хэсэгт

очно.

Алгаараа бага зэрэг

хөрсийг нягтруулж өгнө.

Тэгээд мэдээж би ийм

маягаар бүх эгнээнд үр

суулгачихна.

 

За, нэг чухал зүйл бол

нялцгай биет. Энэ жил тэд

бүр дэндэж байна.

Олон жил болоход анх

удаа миний өргөст

хэмхний эхний суулгацыг

ховх гударчихлаа.

 

Тиймээс, өргөст хэмх ил

талбайд 2.5 долоо

хоногоор сүүлдэж гарсан.

Замбараагүй гударсан.

Тиймд, би шууд л хэдэн

ширхэг “Аадар” (“Гроза”)

нэртэй үрлийг нүхний

дээгүүр асгаж өгнө.

07:45

если у вас пустая грядка и на нём ничего не

07:48

растет вот как на моей типа морковки то

07:51

лучше конечно поставить дуги и закрыть

07:53

нетканым материалом сразу так всходы

07:56

появятся быстрее и будет наш дракончик

07:59

расти быстрее через 2 недели после того

08:03

как появились всходы черёд первой подкормки

08:06

первые две подкормки с интервалом в

08:09

полторы недели я провожу настоем травы и

08:12

вкратце прям совсем вкратце расскажу как

08:15

его делать

Хэрэв танай эгнээнүүд

хоосон бөгөөд тэнд миний

энэ луувангийнх шиг юу ч

ургуулаагүй байвал,

мэдээж туннелийн уян

төмөр нугалж зоогоод

дээрээс нь нэхээсгүй

материалаар хучаарай.

Ургац илүү хурдан гарч

ирнэ. Дайкон маань ч

түргэн ургасаар анхны

навч цухуйснаас хойш 2

долоо хоногийн дараа

эхний нэмэлт тэжээлийг

өгнө.

 

1.5 долоо хоногийн зайтай

өгөх эхний 2 нэмэлт

тэжээлд би өвсний хандыг

ашигладаг.

Товчхон, бүр бүр товчлоод

яаж бэллтгэхийг хэлъе.

берется ботва сорняков я вот

08:19

так прям откладываю горкой обрубаю корни

08:22

на такие фрагменты примерно по 30

08:24

сантиметров без корней и семян

08:26

закладываю в пластиковую бочку можно

08:28

добавить туда хлеб и варенье чтобы

08:31

ускорить брожение там какие-то остатки

08:34

вина шампанского и так далее тоже туда

08:36

вылить вот столько чтобы было

08:39

свободного пространства доверху залить

08:42

водой и закрыть крышкой у меня такие

08:44

бочки стоят в теплице

08:45

всё через полторы недели если будет

08:48

хорошая такая жаркая погода будет а то и

08:51

через недельку если у вас вдруг

08:52

тридцатник каждый день будет готов такой

08:55

настой один к восьми развожу

08:57

и поливаю это такие первые две подкормки

Зэрлэг ургамлын иш

навчийг аваад, би ингээд

яг дээр дээрээс нь овоо

болгоод байршуулчихдаг.

Үндэсийг нь тастаад ийм

хэмжээтэй –тус бүр 30 см,

үндэс болон үргүйгээр.

Хуванцар саванд хийгээд

дээрээс нь талх, чигнэмэг

нэмчихнэ – эсэлдэх үйл

явцыг түргэтгэх

зорилгоор, мөн дарс

шампаскны үлдэгдэл гэх

зэргийг тийш нь

асгачихна.

 

Хоосон зайг нэг ийм л

байхаар үлдээж ус нэмж

хийгээд таглаагаар

хавхалчихна.

Миний ийм торхнууд

хүлэмжинд байгаа.

 

Болчлоо. Нэг долоо хоног

хагасын дараа хэрэв цаг

агаар халуун байвал, эсвэл

бүр ганц долоо хоногийн

дараа – танай тэнд өдөр

бүр 30 хэмтэй бол, ийм

ханд бэлэн болно.

 

1:8 гэсэн харьцаагаар

шингэлээд усалдаг.

Энэ бол ийм эхний хоёр

нэмэлт тэжээл юм.

08:59

третья подкормка гумат калия или та же

09:03

кемира можно только гуматом калия или

09:05

кемирой

09:07

всего три подкормки провожу и как только

09:10

вот холодает

09:11

ставлю дуги и накрываю нетканым

09:14

материалом но днем конечно торцы

09:16

приоткрываю чтобы проветривалась в

09:19

солнечную погоду если выдается в конце

09:21

сентября тоже обязательно открываю

09:23

чтобы подышали растение и получили

09:25

солнечные лучи

Гуравдах нь – калийн

гумат эсвэл нөгөө

“Кемира” бордоог

хэрэглэнэ. Зөвхөн калийн

гумат эсвэл “Кемира”

байсан ч болно.

 

Ердөө 3 удаа нэмэлт

тэжээл өгдөг.

 

Сэрүүн ороод ирэхэд

туннелийн уян төмөр

зоогоод дээрээс нь

нэсээхгүй материалаар

хучна.

 

Өдөр нь мэдээж хаяаг нь

сөхөж 9-р сарын сүүлчээр

нартай үе байвал заавал

агаар оруулна.

 

Ургамал амьсгалаад

нарны элч хүлээж авах нь

чухал.

обязательно надо от

09:28

слизней все время раскладывать в

09:29

сентябре и в октябре слизни не дремлют

09:32

поэтому надо класть от слизней грозу

09:35

если проволочник у вас то перед посевом

09:38

внесите препарат почин тоже очень хорошо

09:41

помогает

09:42

ну вот и всё что я вам хотела сказать о

09:44

посадке дайкона обязательно посейте и

09:47

как раз вот в ближайшие выходные если

09:49

собираетесь на дачу самое время с вами

09:52

была светлана самойлова нескромных вам

09:54

урожаев пока

Нялцгай биет нойрсоно

гэж үгүй, 9-10 сард ч

тэднээс цаг ямагт

хамгаалж “Аадар” үрлийг

цацах хэрэгтэй.

Хэрэв “проволочник”

нэртэй өт танайд байвал

суулгахын өмнө “Почин”

гэдэг шавьжнаас

сэргийлэх бэлдмэл

хийгээрэй. Бас их тустай

шүү.

За, ингээд дайкон

суулгахад хэлъе гэсэн бүх

зүйл маань энэ дээ.

Заавал суулгаарай, хэрэв

зуслан руу явах гэж байгаа

бол ойрын энэ хагас бүтэн

сайнд яг л болж байна

даа.

 

Та нартай Светлана

Самойлова байлаа.

Даруухан бус ургац

авахыг хүсъе. Пока