Усалгаа хийх төрөл бүрийн арга ухаан

1

How to Make Drip Watering from a Bottle?

Everything Ingenious is Simple

Дуслын усалгааг хэрхэн лонхноос хийх вэ?

Суут бүхэн энгийн

2

Plastic Bottle Drip Water Irrigation System with rope.

Very Simple and Fast

Хуванцар лонхноос олсоор хийх дуслын усалгаа.

Маш энгийн бөгөөд хурдан